Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 55. schůze rady města, která se konala 4. 11. 2020.

Omezení úředních hodin

Omezení úředních hodin MěÚ Rakovník se prodlužuje dle usnesení vlády až do 12. 12 2020 (do konce nouzového stavu). Nadále tedy platí:

          Pondělí           8:00 - 13:00 hod

          Středa           12:00 - 17:00 hod

Stejné omezení platí i pro centrální pokladnu MěÚ. Poplatky je možné uhradit převodem na účet MěÚ Rakovník. Tel. kontakty: poplatky za komunální odpad (313 259 104), ostatní místní poplatky (313 259 133).

Omezení se vztahuje také na podatelnu.  U zadního vchodu do budovy radnice byla umístěna schránka, do které lze vkládat podání, na která nepotřebujete potvrzení z podatelny. MěÚ Rakovník preferuje podání prostřednictvím České pošty nebo elektronicky (email: posta@murako.cz, datová schránka: qb9bqrd).

V rámci obecního živnostenského úřadu apelujeme o preferování telefonických dotazů.

Vzhledem k mimořádným opatřením žádáme občany, aby omezili osobní návštěvu budov a kanceláří Městského úřadu Rakovník ve věci vyřizování záležitostí pouze na nezbytně nutné případy. 

 

Uzavření Jeslí

Ve dnech 21. a 22. 12. 2020 dojde z provozních důvodů k uzavření Jeslí. Domov Ráček, který na základě smlouvy zajišťuje stravu, bude v těchto dnech uzavřen. Díky současné situaci není vedoucí jeslí schopna garantovat, že se jí podaří zajistit stravování v některém ze školských provozů ve městě nebo dodržet příslušné hygienické normy.

 

VSSC

Zadávací řízení na výstavbu Víceúčelového studijního a společenského centra jde do poslední fáze, tzn. k podpisu smlouvy o dílo mezi městem Rakovník a POHL CZ a.s.

Jako technický dozor investora stavby VSSC byl vybrán Jaroslav Kodeš, Rakovník, za celkovou cenu ve výši 2 093 000,- Kč včetně DPH a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společnost BRAIN s. r. o., Praha 4, za celkovou cenu ve výši 215 174,30 Kč včetně DPH.

 

Ukončení smluv v č. p. 167 a 168

V návaznosti na výstavbu Víceúčelového studijního a společenského centra a s tím související rekonstrukci budov č. p. 167 a 168 bylo rozhodnuto ukončit všechny smlouvy, které jsou navázány na tyto budovy k 31. 12. 2020. Začátek rekonstrukce je stanoven na 4. 1. 2021.

 

Veřejné WC

Od ledna dojde k uzavření veřejných toalet na Husově náměstí z důvodu rekonstrukce budovy. Zároveň zde došlo k uzavření WC v budově Anexie na autobusovém nádraží. Město mělo původně v plánu zrekonstruovat WC na nádraží, ale došlo zde ke komplikacím v jednání se společností Anexie, která už nadále nechce zajišťovat provoz veřejných WC, tím pádem není splněna podmínka kupní smlouvy a společnost Anexia musí městu zaplatit doplatek kupní ceny z roku 2001.

Nakonec se město Rakovník rozhodlo pro jinou variantu a tím je umístění modulových sestav WC poblíž autobusového nádraží. Úklid a doplňování hygienických prostředků bude zajišťovat ÚMK. Sestava bude v provozu 24 hodin. Platba bude možná pouze platební kartou nebo prostřednictvím mobilního telefonu, a to z důvodu bezpečnosti, aby nedocházelo k poničení zásobníku na mince. Variantu platbou mincemi firma neposkytuje. Platba kartou tak zajistí i omezení využívání občanů bez domova a předchází tak riziku jejich přespávání či jinému využívání. Sestava bude objednána u TOILETDESIGN s. r. o., za celkovou cenu 807 070,- Kč včetně DPH.

 

Parkování u Lidlu

Na základě hromadících se dotazů k budování závor na parkovišti u Lidlu bychom se k tomu rádi vyjádřili. V roce 2002, kdy byla výstavba Lidlu zahájena, bylo v rozhodnutí zakotveno, že s ohledem na to, že stavbou bude zrušeno parkoviště využívané pacienty a návštěvníky Nemocnice s Poliklinikou v Rakovníku, bude na plánovaném parkovišti pro prodejnu rezervován určitý počet míst pro návštěvníky nemocnice. Neexistuje sice žádná smlouva mezi nemocnicí a společností Lidl, ale fyzicky je vyčleněno 15 míst za prodejnou směrem na severozápad.

V srpnu 2019 vydal odbor dopravy rozhodnutí, ve kterém zamítl žádost společnosti Lidl Česká republika v. o. s. k povolení ke zřízení závorového systému. Apelovalo se na to, že je žádoucí, aby stávající parkovací plochy byly považovány za veřejná parkoviště (tj. za veřejně přístupné pozemní komunikace).

Žadatel, tedy společnost Lidl Česká republika v. o. s., podal odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje a ten rozhodnutí vydané MěÚ Rakovník zrušil. V odůvodnění se uvádí, že původním majitelem byl pozemek prodán a město bylo seznámeno se stavebním záměrem nového majitele. Je logické, že si nový vlastník může s majetkem nakládat dle svého uvážení. Krajský úřad tímto rozhodl, že se jedná o parkoviště na soukromém pozemku, které je majitelem označeno, že slouží pro zákazníky tohoto majitele pozemku.

Bohužel město Rakovník není schopno ovlivnit, co se bude stavět na soukromém pozemku, který není oficiálně veřejným prostranstvím. Dle aktuálních informací zůstane i nadále oněch 15 míst k dispozici mimo vjezdové brány s přístupem od jihozápadu.

 

17. listopad

Při pietním aktu u sochy Sisyfa nazvaném „Svíčky pro demokracii, klíče pro radost“ se nám všem povedlo nashromáždit 1 054 ks klíčů. Vybrané peníze od pana starosty Luďka Štíbra a místostarosty Honzy Šváchy (za každý klíč jedna koruna od každého) budou předány Pečovatelské službě Rakovník. Získané prostředky budou použity k zajištění dárkových balíčků pro psychickou pohodu, v současné době velmi osamělých, nájemníků domů s pečovatelskou službou v Rakovníku.

 

Avíza

V neděli 29. 11. 2020 dojde k rozsvícení vánočního stromu na Husově náměstí v Rakovníku. Vzhledem k současné situaci neproběhne žádná oficiální akce pořádaná městem Rakovník či Kulturním centrem v Rakovníku.

 

V pondělí 7. 12. 2020 od 17:00 hodin se uskuteční v Kulturním centru Rakovník 11. zasedání zastupitelstva města.

 

Datum vložení: 25. 11. 2020 14:47
Datum poslední aktualizace: 25. 11. 2020 14:50
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení