Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 54. schůze rady města, která se konala 21. 10. 2020.

Omezení úředních hodin

Omezení úředních hodin MěÚ Rakovník se prodlužuje dle usnesení vlády až do úterý 3. 11. 2020. Nadále tedy platí:

          Pondělí           8:00 - 13:00 hod

          Středa           12:00 - 17:00 hod

Stejné omezení platí i pro centrální pokladnu MěÚ. Poplatky je možné uhradit převodem na účet MěÚ Rakovník. Tel. kontakty: poplatky za komunální odpad (313 259 104), ostatní místní poplatky (313 259 133).

Omezení se vztahuje také na podatelnu.  U zadního vchodu do budovy radnice byla umístěna schránka, do které lze vkládat podání, na která nepotřebujete potvrzení z podatelny. MěÚ Rakovník preferuje podání prostřednictvím České pošty nebo elektronicky (email: posta@murako.cz, datová schránka: qb9bqrd).

V rámci obecního živnostenského úřadu apelujeme o preferování telefonických dotazů.

Na odboru dopravy máme aktuálně omezení personálního charakteru z důvodu čerpání OČR kvůli uzavření škol a některých MŠ, ale ani to neohrožuje činnost orgánu ani nepřiměřeně neomezuje práva klientů.

Vzhledem k mimořádným opatřením žádáme občany, aby omezili osobní návštěvu budov a kanceláří Městského úřadu Rakovník ve věci vyřizování záležitostí pouze na nezbytně nutné případy. 

 

Pomoc seniorům

V návaznosti na  aktuální  epidemiologickou situaci zřídilo město službu, která osobám starším 65 let s bydlištěm v Rakovníku nabízí pomoc při nákupu základních potravin a nezbytných léků. V případě nákupu léků je nutné dohodnout způsob zaslání e-receptu.

Služba je určena pro osoby, které nemají možnost zajistit si nákup u rodinných příslušníků, případně sousedů nebo nemají pečující osoby v souvislosti s pobíráním příspěvku na péči.

Příjem objednávek bude probíhat každý pracovní den od 8 do 12 hodin na lince 313 259 249. Během víkendu se objednávky nepřijímají.

Upozorňujeme, že zájemce o tento způsob nákupu a zajištění léků musí akceptovat místo prodeje, zvoleného prodejce, značku výrobku a jeho cenu. Město nemůže v nouzovém režimu suplovat služby komerčních subjektů zajišťujících nákupy domů.  Nedostupné zboží nebude nahrazováno.

Pravidla objednávek:

  • nákup základních potravin (brambory, rýže, těstoviny, mouka, pečivo, máslo, mléko, vejce, droždí, olej, balené salámy nebo sýry), případně nákup nezbytných léků a drogistického zboží,
  • možno objednat max. 7 položek do částky 400,- Kč,
  • jedna osoba může službu využít 1x za 3 dny.

Objednávka bude vyřízena následující pracovní den (tzn. páteční objednávka bude doručena v pondělí).

 

Vyhlášení soutěže „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“

Rada města vyhlašuje ke dni 2. 11. 2020 soutěž „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“, určenou pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol v Rakovníku, která bude vyhodnocena v prosinci na Husově náměstí před budovami radnice.

 

Uzavření MŠ

Rada města vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Klicperova Rakovník, Klicperova 1904 o přerušení provozu mateřské školy na období od 15. 10. do 30. 10. 2020 z organizačních důvodů a oznámení ředitelky Mateřské školy Průběžná Rakovník, Průběžná 2312 o přerušení provozu mateřské školy na období od 21. 10. do 30. 10. 2020 z organizačních důvodů.                                        

 

Dotace – Regenerace sídliště Zátiší v Rakovníku – I. etapa

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu se Státním fondem podpory investic, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti na projekt „Regenerace sídliště Zátiší v Rakovníku – I. etapa“ ve výši 6 mil. Kč, maximálně však 50 % z uznatelných nákladů.

Na základě zadávacího řízení byl vybrán zhotovitel Ekostavby Louny s.r.o., nabídková cena činí 10 898 200,00 Kč bez DPH, 13 186 822,00 Kč vč. DPH. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je duben 2021, dokončení dle smlouvy o dílo nejpozději do 15. 12. 2021.

 

Letní kino – úprava vstupu

Rada města na základě „Protokolu o jednání hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek“ rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Letní kino Rakovník, úprava vstupu“ s Investice a stavební práce, s.r.o., Rakovník, v navrhovaném znění za cenu 1 331 000,- Kč včetně DPH a rozhodla uzavřít příkazní smlouvu na výkon TDS Ing. Karlem Endyšem, Rakovník, za cenu 35 000,- Kč (není plátce DPH).

Předpokládaná doba zahájení stavebních prací je od listopadu 2020, dokončení dle smlouvy o dílo nejpozději do 31. 5. 2021

Datum vložení: 26. 10. 2020 11:22
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2020 11:25
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení