Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali..

RM45

Vybrané zprávy ze 45. schůze rady města, která se konala 3. 6. 2020.

Získání dotace na výměnu oken Sokolovny Rakovník

Městu se nabídla příležitost čerpání dotace Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, a to v oblasti podpory Obnova památek – Podpora obnovy kulturních památek. Žádost o dotaci ve výši 241 167,- Kč na projekt „Výměna oken Sokolovny Rakovník – závěrečná etapa“ byla podána dne 23. 1. 2020.

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 20. 4. 2020 projednalo poskytnutí dotací z výše uvedeného Programu a schválilo poskytnutí dotace na základě naší žádosti.

V objektu Sokolovny nyní lze s ohledem na využití a současný stav objektu vyměnit či repasovat 21 oken. Součástí žádosti byla výměna 15 ks oken a repase 6 ks kruhových oken. Předpokládané náklady činí 401 946,- Kč vč. DPH. Výše získané dotace tedy nyní činí 60% a vlastní podíl žadatele potom 160 779,- Kč (40%). Přesná výše dotace i výše částky pro dofinancování bude známa po výběru dodavatele.

Na základě výše uvedených informací rada města zahájila zadávací řízení na zakázku malého rozsahu „Výměna oken Sokolovny Rakovník – závěrečná etapa“. Termín provádění prací je stanoven od 15. 7. 2020 do 31. 5. 2021 s tím, že délka výstavby nepřekročí 90 kalendářních dnů.

Pro doplnění informace uvádíme, že projekt výměny oken je realizován systematicky a s pomocí dotací již od roku 2012, kdy byla vyměněna největší část okenních otvorů, dále pak byla okna vyměňována v roce 2013, 2015, 2016. Touto závěrečnou etapou budou vyměněny všechny okenní výplně v současné fasádě.

PaR Středočeského kraje

V rámci PaR Stř. kraje žádáme o dotaci na nasvícení čtyř přechodů pro chodce ve vybraných lokalitách města Rakovníka. Nasvícení přechodů pro chodce z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v ulicích Vladislavova – Kotkova, Vladislavova u ČSCH, Vladislavova – Smetanova a Ottova – Jiráskova. Dále v rámci PaR žádáme o dotaci na sportovní plastový povrch na hokejbalovém hřišti. Hlasování končí dne 15. 6. 2020. Více zde: aktualne/aktuality/vyzva-participativniho-rozpoctu-st-kraje-2020-425cs.html

Posvícení na ulici

Tradiční akce, které se v Rakovníku konají první zářijový víkend v rámci posvícenských oslav, budou letos rozšířeny o novinku - Posvícení na ulici. Ulice V Hradbách a  Martinovského ožijí díky stánkům minipivovarů, vinařů a řemeslníků. V Roubence, u sochy Sysifa a před 1. ZŠ Rakovník bude probíhat hudební produkce. Organizátorem akce bude Městská knihovna Rakovník.

Časový plán konání zasedání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města stanovilo časový plán konání zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí roku 2020, a to ve dnech 7. 9. 2020 a 7. 12. 2020.    

Vánoční strom

Vánoční strom je během zimního období dominantou Husova náměstí a již v těchto měsících probíhá hledání vhodného stromu. Do hledání se mohou zapojit také občané, kteří své návrhy mohou oznámit na odboru správy majetku.

Datum vložení: 12. 6. 2020 8:29
Datum poslední aktualizace: 12. 6. 2020 8:33
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení