Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 7.8.2019

-

logo

Výsledek veřejné zakázky „Dodávka učebních pomůcek v rámci modernizace 2. ZŠ Rakovník“

Rada města uzavřela smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Dodávka učebních pomůcek v rámci modernizace 2. ZŠ Rakovník“ se společností Aurum Vet s.r.o., České Budějovice, v navrhovaném znění, za cenu 3 467 549,- Kč bez DPH. Předpoklad pro zahájení plnění smlouvy je srpen 2019. Učební pomůcky budou dodávány do učeben fyziky (demonstrační pomůcky pro elektrostatiku, elektřinu, mechaniku, optiku, teplo, přístrojové vybavení atp.) a zeměpisu (globusy, mapy, magnetické tabule, atlasy atp.)

 

Zadávací řízení na rekonstrukci sociálního zařízení v areálu SK Rakovník

Původní sociální zařízení v areálu SK Rakovník je v současné době v nevyhovujícím stavu. Jsou zde původní dlažby a obklady, které již nelze dostatečně vyčistit. Na základě těchto skutečností nechala rada města vypsat zadávací řízení k podání nabídek na celkovou opravu sociálního zařízení. Při opravě sociálního zařízení nedojde k dispozičním změnám, bude provedena výměna vodovodních rozvodů, kanalizačních rozvodů, zařizovacích předmětů a veškeré obkladové keramiky.

 

Zadávací řízení na změnu způsobu ohřevu vody v KC Rakovník a v Tylově divadle v Rakovníku

Rozvod teplé vody v Kulturním centru a v Tylově divadle je v současné době zajištěn za pomoci centrálního bojleru, který zásobuje vodou oba objekty. Stávající rozvody teplé vody a cirkulace jsou příliš dlouhé a tím dochází ke značným ztrátám, pohybující se kolem 200 000,- Kč za rok. Na základě těchto skutečností nechala rada města vypsat zadávací řízení k podání nabídek na změnu způsobu ohřevu vody v KC Rakovník a Tylově divadle. Centrální rozvody budou nahrazeny lokálním ohřevem vody za pomoci jednotlivých bojlerů a zásobníkových ohřívačů. Při instalaci ohřívačů vody budou provedeny nové rozvody vody včetně kanalizačních úprav a v některých místech budou nutné i drobné stavební úpravy.

 

Výběrové řízení – vedoucí odboru správy majetku

Rada města nejmenovala žádného z uchazečů do funkce vedoucího odboru správy majetku MěÚ Rakovník a vypsala nové výběrové řízení na obsazení tohoto pracovního místa.          

Chodníky v ul. Spojovací, Družstevní a Pod Václavem

Další část města se mění k lepšímu, v ulicích Spojovací, Družstevní a Pod Václavem jsou v dnešních dnech dokončovány nové chodníky. Opravu provádí Údržba městských komunikací, Rakovník. Chodníky v ul. Spojovací, Družstevní a Pod Václavem stály 183 726,40 Kč vč. DPH a dále chodník okolo domu 2086 (Pod Václavem) stál 183 181,90 Kč vč. DPH, ovšem s 50% spoluúčastí společenství vlastníků jednotek tohoto domu.

 

Slavnostní otevření MPZ, IV. etapy

Regenerace památkové zóny IV. etapy, dokončení ulic Martinovského a V Hradbách byla dokončena, slavnostní otevření realizovaného projektu se uskuteční 20. 8. 2019 od 10:00 hodin se srazem před budovou GZW Rakovník.

Datum vložení: 7. 8. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 8. 2019 0:00
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení