Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 7. 6. 2019

-

logo

Projektová dokumentace na projekt „Rekonstrukce ul. Lužní, Rakovník“

Rada města objednala zpracování komplexní projektové dokumentace ve stupních DUR+DSP a DPS projektu „Rekonstrukce ul. Lužní, Rakovník“. Dokumentaci vypracuje projekční kanceláři Ateliér Kprojekt, s. r. o., Rakovník, za cenu 185 299,- Kč vč. DPH.     

 

Zahájení veřejné zakázky „Nábytek v rámci modernizace 2. ZŠ Rakovník“

Byla zahájena veřejná zakázka malého rozsahu „Nábytek v rámci modernizace 2. ZŠ Rakovník“.  Stavební práce modernizace začaly v únoru 2019 a předpoklad jejich dokončení je v červenci 2019. Mezitím byla vysoutěžena zakázka na zajištění konektivity a ICT. Nyní bylo nutné zahájit výběr dodavatele pro další část tohoto projektu, dodání nábytku do nově vzniklých učeben. Nábytek je připraven dle požadavků zástupců školy. Na základě zkušeností z 3. ZŠ došlo k drobným úpravám v zadání stolů do učebny fyziky a počítačů. Oproti žádosti byly doplněny úložné prostory, které zajistí možnost uložení učebních pomůcek. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na cca 738 000,- Kč bez DPH.

 

Zahájení veřejné zakázky „Dodávka učebních pomůcek v rámci modernizace 2. ZŠ Rakovník“

Byla zahájena nadlimitní veřejná zakázka na „Dodávku učebních pomůcek v rámci modernizace 2. ZŠ Rakovník“. Celý projekt se skládá z těchto částí: Stavba, ICT a konektivita, nábytek a pomůcky. Aktuálně probíhá příprava na výběr dodavatele nábytku, dále je nutno zahájit výběr dodavatele i pro další část tohoto projektu, dodání pomůcek do nově vzniklých učeben. Seznam pomůcek je připraven podle požadavků zástupců školy. Předpokládaná hodnota zakázky je 3,513 mil. Kč bez DPH.

Termín pro dokončení celého projektu je prosinec 2019, předpokládáme, že pokud bude průběh standardní, mohli bychom předat učebny k 1. 9. 2019 k vyučování, pomůcky bychom dodali během podzimu 2019.   

 

Rekonstrukce dvou kuchyněk v MŠ V Lukách

V MŠ V Lukách proběhne rekonstrukce dvou kuchyněk. Tato rekonstrukce navazuje na rekonstrukci sociálních zařízení, které proběhly v minulých letech. Při rekonstrukci dojde k novému položení dlažby, obložení stěn, rekonstrukce odpadů a elektriky. Součástí oprav jsou i přilehlé chodbičky s nákladním výtahem. V případě realizace tohoto díla je přislíben věcný dar od firmy Lasselsberger. Rekonstrukci provede Josef Drábek, Rakovník, za celkovou cenu 244 423,09 Kč vč. DPH. Rekonstrukce proběhne v termínu od 1. 7. 2019 do 16. 8. 2019.

 

Rekonstrukce dvou kuchyněk v MŠ Vinohrady

Také v MŠ Vinohrady dojde k rekonstrukci dvou kuchyněk. Tato rekonstrukce navazuje na rekonstrukci sociálních zařízení, které proběhly v roce 2017 a 2018. Při rekonstrukci dojde k novému položení dlažby, obložení stěn, rekonstrukce odpadů a elektriky. Součástí oprav jsou i přilehlé chodbičky s nákladním výtahem. V případě realizace tohoto díla je přislíben věcný dar od firmy Lasselsberger.  Rekonstrukci provede ALTRYSS s. r. o, Most, za celkovou cenu 303 467,54 Kč vč. DPH. Rekonstrukce probíhá v termínu od 1. 6. 2019 do 31. 7. 2019.

 

Převod haly do majetku města

Na poslední radě města se doladily detaily darovací smlouvy týkající se převodu sportovní haly do majetku města. Radní doporučují zastupitelům sportovní halu za domluvených podmínek převzít. Převod haly se bude probírat na zasedání zastupitelstva 17. 6. 2019.

 

Rekonstrukci VO ulic Zd. Štěpánka, bezejmenná, Vinohradská, U Křížku v Rakovníku

V těchto ulicích bude prováděna kompletní rekonstrukce povrchů a kompletní opravy inženýrských sítí. Je proto výhodné provést výměnu kabeláže a přípravu pro osazení nových sloupů a svítidel v dobu, kdy budou povrchy rozkopané, aby se do těchto povrchů nemuselo opětovně zasahovat.

Ve všech výše uvedených ulicích budou nahrazeny stávající paticové sloupy na konci životnosti (40-60 let) za bezpaticové a svítidla budou nahrazeny novými svítidly LED Philips. Dále se provede nákup výložníků a chrániček, kabelů a zemnících drátů.

Rada města uzavřela smlouvu o dílo s Pavlem Srpem, Rakovník, jejímž předmětem je rekonstrukce vedení veřejného osvětlení v ul. Zd. Štěpánka, bezejmenná, Vinohradská, U Křížku, za cenu 748 165,58 Kč včetně DPH.

 

5. zasedání zastupitelstva města

Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční v pondělí 17. 6. 2019 od 17:00 hodin v Domě osvěty v Rakovníku.

Datum vložení: 7. 6. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2019 0:00
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení