Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 4.10.2018

-

logo

Umístění reklamních poutačů

Rada města v souladu se smlouvou o výpůjčce s Tradičním pivovarem v Rakovníku, a. s. souhlasí s navrhovaným stavebním záměrem týkajícím se vybudování reklamních poutačů propagující výrobu piva v Rakovníku na kruhových objezdech v Pražské a Plzeňské ulici. Údržbu kruhových objezdů bude zajišťovat pivovar.

poutac_plzenskapoutac_prazska

Oprava plotu u Mateřské školy Šamotka

Rada města uzavřela smlouvu o dílo s B + P HÁJEK STAVBA s.r.o., Rakovník, jejímž předmětem je oprava plotu u Mateřské školy Šamotka, Rakovník. Oprava plotu byla původně naplánována na příští rok, bohužel v poslední době se stav plotu jevil již jako havarijní a vzhledem k tomu, že se po celém areálu školky pohybují děti, odbor správy majetku doporučil radě města rozhodnout o opravě plotu. Cenu oprav vyšla na 297 000,- Kč vč. DPH.

 

Odhalení pomníku M. R. Štefánika

V úterý 2. 10. 2018 proběhlo před vojenským areálem v Rakovníku slavnostní odhalení pomníku generála Milana Rastislava Štefánika. Celé pietní místo včetně desky s portrétem M. R. Štefánika vytvořilo kamenictví Ladislava Humpála. Byl použit jeden z původních kamenných kvádrů pomníku, který v minulosti stál před tehdejší Mayerovou vilou, dnes známou jako MŠ V Hradbách. Dílo bylo hrazeno z rozpočtu města, cena byla 246.840,- Kč vč. DPH.

Odhalení se zúčastnil tedy ředitel Sekce podpory Ministerstva obrany - generálmajor Jaromír Zůna, dále ředitel Agentury logistiky - brigádní generál Jaroslav Trakal, velitel rakovnického útvaru - podplukovník Vladimír Jelínek, plukovník v záloze a čestný občan města Rakovník - pan Mikuláš Vondráček, ředitelka muzea T. G. Masaryka Magdalena Elznicová Mikesková a vedení města v čele se starostou Pavlem Jenšovským a místostarostou Miroslavem Samašem.

Hudební vystoupení bylo v režii rakovnické ZUŠ a státní hymnu obstarali příslušníci Posádkové hudby Praha.

Tímto dnem také Armáda České republiky oficiálně zahájila výstavbu útvaru logistiky v Rakovníku, což v proslovu uvedl generálmajor Jaromír Zůna.

pomnik_stefanikhoste_pomnikkasarna_proslov_Trakal

Nové místo pro autobusovou zastávku na Šamotce

V návaznosti na šířící se dezinformace týkající se provozu autobusové zastávky na Šamotce sdělujeme, že město Rakovník vyjednalo s firmou Lasselsberger nové místo pro tuto zastávku, která se vrátí na své původní umístnění (viz. přiložené foto). Nově zřízená zastávka bude pro obyvatele Šamotky a děti z místní MŠ pohodlnější a bezpečnější. Věříme, že zastávka zde bude občanům dlouho sloužit.

zastavka_samotka

Vyhlášení památných stromů

Dne 27. 9. 2018 bylo vydáno Městským úřadem Rakovník, odborem životního prostředí, rozhodnutí o vyhlášení 130 ks památných stromů ve vlastnictví Města Rakovníka rostoucích na břehu Rakovnického potoka. Důvodem vyhlášení památných stromů je zajištění ochrany mladých lip, které jsou součástí aleje na březích Rakovnického potoka. Stromy jsou vyhlašovány k 100. výročí vzniku Československé republiky.

Datum vložení: 4. 10. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 10. 2018 0:00
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení