Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 31.1. 2019

-

logo

Provoz Jeslí pro veřejnost v době letních a vánočních prázdnin v roce 2019

Na poslední radě města byla schválena úprava týkající se provozu jeslí během letních a zimních prázdnin v roce 2019. Jesle budou pro veřejnost uzavřeny v termínu od 8. 7. 2019 do 2. 8. 2019 a od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020. V týdnu na přelomu července a srpna proběhne každoroční generální úklid a příprava na nový školní rok. Výše zaopatřovacího příspěvku v červenci 2019, kdy budou jesle otevřené pouze čtyři dni, je stanovena na 250,‑ Kč/1 den docházky a zaopatřovací příspěvek za měsíc červenec 2019 bude účtován až v měsíci srpnu téhož roku. Výši zaopatřovacího příspěvku v jeslích v srpnu 2019 je stanovena na 500,- Kč při absenci dítěte po dobu celého měsíce. Uzavření jeslí po dobu vánočních prázdnin kopíruje uzavření základních a mateřských škol. V tomto období by nebylo ani možné zajistit stravování, protože jsou všechna školská zařízení uzavřena.

 

 

Znovuzahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Letní kino Rakovník – oprava hlediště“

Zakázka na tento projekt byla uveřejněna na úřední desce města dne 20. 12. 2018 s termínem pro podání nabídek do 15. 1. 2019. Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě nebyla podána žádná nabídka, rada rozhodla opětovně zahájit veřejnou zakázku malého rozsahu „Letní kino Rakovník - oprava hlediště“ v navrhovaném znění. Konec lhůty pro podání nabídek je 12. 2. 2019 v 10:00 hodin.

          

             

Učební pomůcky v rámci modernizace 3. ZŠ Rakovník mají dodavatele

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Učební pomůcky v rámci modernizace 3. ZŠ Rakovník“ se společností Aurum Vet s.r.o., České Budějovice, v navrhovaném znění, za cenu 2 598 100,- Kč bez DPH. tj. 3 143 701,- Kč. Pro finanční krytí této akce je na investiční položce města pro rok 2019 celkem 3,2 mil. Kč. Předpoklad pro zahájení dodávek je únor 2019. Z celého projektu bylo toto zadávací řízení poslední ze 4 částí (stavba, ICT+ konektivita, nábytek a pomůcky).

 

 

Zadávací řízení pro stavební úpravy turistické ubytovny ve Skryjích

Rada města rozhodla o vypsání výběrového řízení k podání nabídky na stavební úpravy turistické ubytovny č. ev. 124, Skryje nad Berounkou. Tato ubytovna ve vlastnictví města Rakovník je odborem správy majetku celoročně pronajímána široké veřejnosti. Vzhledem k havarijnímu stavu pavlačí a dále také střešní krytiny, byl vypracován projekt, který řeší výměnu konstrukčních částí pavlačí včetně nového zastřešení těchto pavlačí, výměnu střešní krytiny včetně opravy nadstřešních konstrukcí (odvětrání).

 

 

Zadávací řízení na opravu fasády Městské knihovny v Rakovníku

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 je plánována oprava fasády Městské knihovny v Rakovníku. Fasáda je značně poškozena, objevují se na ní nesoudržná místa, značný počet trhlin a barevnost fasády je působením slunečního záření také narušena. Rada města proto vypsala zadávací řízení. Při opravě fasády budou odstraněna veškerá nesoudržná místa, která budou nahrazena novou nastavovanou omítkou, trhliny budou proškrábnuty a vyplněny maltou. Opravený povrch západní fasády bude opatřen jednobarevným silikátovým fasádním nátěrem okrové barvy. Jižní fasáda (od Husova náměstí) bude opatřena nátěrem ve stávajících barvách tak, aby tvořila opticky jeden celek s fasádou domu č. p. 123.

            

          

Stavební práce v MŠ V Parku

Rada města uzavřela smlouvu o dílo s Josefem Špáňou, Chrášťany, v navrhovaném znění, jejímž předmětem jsou stavební práce v Mateřské škole V Parku, Frant. Diepolta 2249, Rakovník, za celkovou cenu 99 277,- Kč vč. DPH. Jedná se o práce spočívající v položení dlažby v chodbách ke vstupu do tříd přízemí a v I. patře včetně schodiště, v odstranění dřevěného obložení a ve výmalbě celého prostoru. Provedení prací je naplánováno v termínu jarních prázdnin, tj. od 23. 2. do 3. 3. 2019. 

         

                                     

Nové venkovní hodiny u soudu

Město se dlouhodobě potýká s problémy téměř se všemi venkovními hodinami, nejvíce problematické byly na křižovatce u KC Rakovník, které byly v loňském roce vyměněny. Nyní je potřeba řešit další takové hodiny na křižovatce u soudu. Firma zajišťující jejich servis, není k zastižení a hodiny jsou neustále rozbité a nefunkční. Rada města na základě cenové nabídky rozhodla objednat trojstranné venkovní hodiny Spel HA 63 u Ing. Vítězslava Špidlena, Praha, za celkovou cenu 56 265,- Kč vč. DPH.

Opět se jedná o trojstranné hodiny stříbrné barvy, tentokrát bez teploměru, který v této lokalitě nelze bez složitého zásahu do komunikací zprovoznit.    

Datum vložení: 15. 2. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 2. 2019 0:00
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení