Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 30.11.2018

-

logo

Doplnění klimatizačních jednotek do hlediště Tylova divadla

Na základě požadavku vedoucího Kulturního centra Rakovník a vedení města na posílení klimatizace hlavního sálu Tylova divadla, kde v jeho horní části hlediště v měsících s extrémní teplotou nepostačuje kapacita stávající klimatizace a tepelné podmínky jsou zde velmi nekomfortní, byla kontaktována společnost, která provádí opravy a údržbu na stávajícím klimatizačním zařízení, společnost Brabec vzduchotechnika s.r.o.

 

Po dohodě se zástupcem OSM a vedoucím KC byly zpracovány požadavky na dodávku dvou jednotek nástěnných a jedné venkovní, které by měly zajistit odpovídající chlazení. Klimatizační jednotky jsou požadovány tiché a s možností regulace tak, aby bylo možno chladit jak s menším výkonem v průběhu představení, tak s velmi silným výkonem před představením nebo během přestávky.

 

Na základě průzkumu trhu (byly osloveny tři společnosti) rada města rozhodla zadat doplnění dvou klimatizačních jednotek do hlediště Tylova divadla objednávkou od společnosti BRABEC vzduchotechnika s.r.o., Praha, za cenu 280 456,22 Kč vč. DPH.

 

 

Nová vedoucí odboru správy majetku MěÚ Rakovník

Rada města vzala na vědomí návrh tajemníka na jmenování vedoucího odboru správy majetku a jmenovala do funkce vedoucího OSM MěÚ Rakovník Mgr. Adélu Jiráskovou s účinností od 1. 1. 2019.  

 

Návrh tajemníka na jmenování vedoucí odboru správy majetku byl podán ve vazbě na výsledek výběrového řízení konaného dne 13. 11. 2018 s tím, že zcela respektoval závěr komise, která stanovila pořadí uchazečů o funkci tak, že na první místo byla určena uchazečka Mgr. Adéla Jirásková. Pořadí stanovila komise ze 2 uchazečů, kteří se do výběrového řízení přihlásili a následně se dostavili na písemnou část a ústní pohovor.

 

Je třeba uvést, že výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího odboru správy majetku bylo od května 2018 vypisováno opakovaně bez kladné odezvy. Současně se zveřejněním na zdejší úřední desce, byli požádáni o součinnost i tajemníci ze sousedních městských úřadů, aby zveřejnili oznámení na úředních deskách jimi řízených úřadů. Až po pátém oznámení o vyhlášení výběrového řízení byly doručeny dvě přihlášky. 

Datum vložení: 30. 11. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 11. 2018 0:00
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení