Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 29. 6. 2018

-

logo

Otevření prostranství Na Sekyře

V úterý 5. 6. 2018 proběhlo v Rakovníku slavnostní otevření prostranství Na Sekyře. Rekonstrukce byla provedena podle vítězného návrhu společnosti Hlaváček & partner, s. r. o., stavbu poté realizovala firma Energie-stavební a báňská a.s..

Celková cena prostranství Na Sekyře byla 9.607.611,81,- Kč vč. DPH. V ceně je zahrnuta kompletní rekonstrukce prostoru před knihovnou, revitalizace plochy před budovou vedle knihovny včetně parkoviště, nové chodníky, osazení nových lamp, mobiliář (lavičky, koše, atp.), bezbariérová autobusová zastávka. Cena koní byla 2.702.500,- Kč, 1.000.000,- Kč přispěla na koně společnost Procter & Gamble.

 

Cyklostezkou z Rakovníka do Pustovět po asfaltu

V termínu od 4. do 8. června 2018 proběhla oprava účelové komunikace cyklotrasy č. 303 Rakovník - Křivoklát, která je součástí Greenway Berounka - Střela a mezinárodní cyklotrasy Eurovelo 4 Roscoff - Kyjev. Oprava se týkala úseku od křižovatky s účelovou komunikací na Ryšín až k vlakovému nádraží Lašovice. Asfaltový povrch tak získal další 1,5 km dlouhý úsek cyklotrasy, po souvislém asfaltovém povrchu dnes tedy cyklisté dojedou z Rakovníka až do Pustovět. Na opravě se podílely a prostředky sdružily hned tři subjekty. Městys Pavlíkov, obec Lašovice a město Rakovník. Celkové náklady dosáhly výše 1.200.000,- Kč vč. DPH a největší podíl ve výši 925.000,- Kč uhradil Pavlíkov (cyklotrasa vede převážně po katastru obce Ryšín, spadající pod Pavlíkov). Město Rakovník se na akci podílelo částkou 180.000,- Kč a stavební práce realizovala firma FRONĚK spol. s r. o. Po páteřní cyklostezce městem Rakovník, zrealizované v loňském roce, se tak jedná o další významný počin v oblasti cyklo dopravy na rakovnickém okrese.

 

Vyhlášení výtvarné soutěže

V obřadní síni proběhlo 12. 6. 2018 vyhlášení výtvarné soutěže pro děti mateřských škol a žáky 1. - 9. tříd základních škol správního obvodu Městského úřadu Rakovník, téma bylo "Strom snů". Soutěž byla vyhlášena pod záštitou starosty Pavla Jenšovského, který k vystaveným dílům dodal:

"Rád jsem se dnes ráno zastavil u výstavy obrázků, které děti namalovaly. Nebyl jsem zdaleka sám. Stála tam řada dospělých a všichni jsme obdivovali barevné vidění světa, fantazii a talent vítězů soutěže. Chci výtvarníkům poděkovat za to, že se s námi o tu krásu podělili, jejich rodičům za to, že talent dětí umožňují rozvíjet."

 

Nové prostory domu s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou otevřel minulý týden v pátek nové prostory! Klienti mají nyní k dispozici nové odpočinkové místnosti. Jak uvedla ředitelka Zlatuše Lüftnerová, otevření proběhlo ve velice příjemné atmosféře. Nové prostory vyšly na cenu 2.137.943,- Kč.

Datum vložení: 29. 6. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 6. 2018 0:00
Autor: Jiří Cafourek

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení