Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 26.4.2019

-

logo

Proběhla akce Jehla 2019

Stejně jako v minulém roce, tak i letos se Městská policie Rakovník zapojila do celorepublikové akce s názvem „JEHLA“. Na akci se podílelo 6 strážníků.

Po 8 hod. se strážníci vydali vybaveni ochrannými prostředky prohlédnout primárně dětská hřiště, pískoviště, nepřehledná a skrytá místa, ale také parky.

Vedle očisty města bylo smyslem celé této akce také snížit riziko šíření nakažlivých onemocnění a pomoci k hlubšímu povědomí veřejnosti o správném chování při nálezu injekční stříkačky.

Celorepublikově strážníci apelují na veřejnost, aby v případě nálezu infekčního materiálu, bylo neprodleně voláno na  tísňovou linku „156“. Městské policie zajistí odborný sběr i následnou likvidaci.

I když se strážníci na území města sběrem jehel zabývají celoročně při běžné hlídkové a kontrolní činnosti, i přesto má taková to akce smysl.

Důležité je především předcházet nebezpečí, které hrozí občanům, dětem, ale také domácím mazlíčkům.

V Rakovníku bylo kontrolováno cca 15 lokalit např. Čermákovy sady, Dukelských hrdinů, Klicperova, Pod Nemocnicí, V Jamce, Bendovka, Čs. legií, Kuštova, Pražská apod.

Celkem byly nalezeny 2 stříkačky a to 1x v Čermákových sadech a 1x V Jamce.

 

Rakovník se zapojí do celostátní výzvy „Do práce na kole“

Cyklistika v Rakovníku a jeho okolí má stále větší oblibu, proto jsme se, nejen z tohoto důvodu, rozhodli poprvé zapojit do soutěže "Do práce na kole"!

Do práce na kole je celostátní výzvou, jejíž 9. ročník se uskuteční v květnu 2019. V rámci této výzvy připravíme pro soutěžící také několik akcí, o kterých budeme včas informovat. K účelům této výzvy také vznikla skupina na FB "Do práce na kole - Rakovník", kam budeme vkládat aktuality.

(https://www.facebook.com/groups/DPNKRakovnik)

Cílem Do práce na kole je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. Zájemci, kteří by se do výzvy chtěli zapojit s námi, mohou navštívit webové stránky https://www.dopracenakole.cz/, kde se dozví veškeré informace k registraci a k pravidlům. Registrace probíhá do konce dubna.

V rámci této výzvy jsou připravovány doprovodné akce:

8. 5. 2019 – Snídaně na triko

22. 5. 2019 – Pivo za triko (Na střelnici)

25. 5. 2019 – Vstupenka na Konšelský tuplák za triko

 

Zahájení veřejné zakázky „Stavební úpravy vstupního parteru – městský plavecký bazén Rakovník“

Bylo zahájeno podlimitní zadávací řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy vstupního
parteru - městský plavecký bazén Rakovník“. Předpoklad pro možné zahájení prací je červenec-září 2019, předpokládané dokončení prací je do konce roku 2019. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je dle rozpočtu stanovena na cca 8,8 mil. Kč bez DPH.

 

Výměna vnitřních dveří v 1. mateřské škole Rakovník

MŠ V Hradbách v Rakovníku se dočká výměny a montáže vnitřních obložkových dveří a prahů včetně zednického začištění. Rada města uzavřela smlouvu o dílo s Jaroslavem Schneibergem, Rakovník, který zakázku provede za celkovou cenu 184 216,45 Kč vč. DPH.

 

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. U Křížku

Rada města rozhoduje uzavřít smlouvu o provedení stavby s Vodohospodářským sdružením obcí Rakovnicka, který hodlá jako investor realizovat stavbu „Rakovník, ul. U Křížku - obnova vodovodu a kanalizace“. Jedná se o obnovu vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek v délce cca 213 m a opravu stávající kanalizační stoky. Realizace předmětné stavby je vyvolána v souladu s plánovanou akcí města Rakovníka týkající se rekonstrukce ulice U Křížku.

 

Jelikož je stavba situována v pozemcích ve vlastnictví města, potřebuje VSOR uzavřít smlouvu o provedení stavby a dále v souladu s odst. 2) § 184a stavebního zákona souhlas s navrhovaným stavebním záměrem, aby toto mohlo být předloženo příslušnému stavebnímu úřadu k žádosti o vydání potřebného rozhodnutí. Situace plánované stavby je součástí navrhované smlouvy.

                 

Převod sportovní haly do majetku města

Rada města se na poslední schůzi rozhodla doporučit zastupitelstvu města uzavřít s TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník darovací smlouvu s dohodou o zákazu zcizení, jejímž předmětem je převod pozemku st. p. č. 4072/3, jehož součástí je budova čp. 2354 a p. p. č. 633/26 vše v k. ú. Rakovník (LV 4934) a zákaz zcizení po dobu 15 let, smlouvu o výpůjčce a o provozování, jejímž předmětem je výpůjčka budovy čp. 2354, zajištění provozu předmětu výpůjčky a poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 50 000,- Kč/měsíc na období od účinnosti smlouvy do 31. 12. 2020.

                                                                                            

Hledá se varhaník

Městský úřad Rakovník hledá hudebníka hrajícího na elektrické varhany pro konání slavnostních svatebních obřadů.

Více informací poskytne zájemcům matrikářka Hana Picková, tel. č. 313 259 102, 313 259 112, email: hpickova@murako.cz nebo mhulkova@murako.cz.

Datum vložení: 26. 4. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 4. 2019 0:00
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení