Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 22. 3. 2018

-

logo

Oprava běžecké dráhy Na Zátiší

Město uzavřelo smlouvu o dílo se společností TUBEKO SPORT, Rynholec, jejímž předmětem je oprava běžecké dráhy areálu SK (Zátiší), Ot. Beníškové v Rakovníku za celkovou cenu 1 018 766,76 Kč vč. DPH.

 

Sloup se sochou Panny Marie Bolestné bude restaurován

Restaurátorské práce se týkají barokního sloupu na podstavci se sochou Panny Marie Bolestné v Rakovníku, umístěné za areálem SK Rakovník. Barokní sloup se sochou byl vyroben roku 1701 a jsou státem chráněnou kulturní památkou, vedenou v ÚSKP pod číslem 35 426/2-2725. V současné době je památka znečištěna prachem, biologickým spadem, porostlá lišejníky. Ve spodní části je narušená travinami a plevelem, přičemž stupeň již začíná mizet ve vegetaci, která narušuje spárování. Restaurátorské práce spočívají v rozebrání, převezení sloupu a sochy do restaurátorského ateliéru, kde budou mechanicky očištěny, chemicky omyty, biocidně ošetřeny a domyty horkou tlakovou párou. Plastické defekty budou vytmeleny umělým pískovcem, spárování bude ošetřeno vápenným materiálem. Očištěná socha bude preventivně vakuově napuštěna zpevňovačem. Po všech restaurátorských pracích bude sloup a socha znovu umístěna na původní místo. Restaurátorské práce na sloupu se sochou Panny Marie Bolestné v Rakovníku provede Jan Turský, Hostivice, za cenu 114 425,- Kč vč. DPH.

 

Sebeobrana pro ženy

Městská policie Rakovník pořádá ve spolupráci s Judo club Praha seminář zaměřený na sebeobranu pro ženy. Uskuteční se 5. 4. 2018 v tělocvičně 2. ZŠ. Začátek semináře je v 16:30, vstup je zdarma a pouze pro ženy. Vhodná je sportovní obuv na přezutí a pohodlný oděv. Na místě bude otevřena šatna, kde bude možnost se převléci. Celá akce se uskuteční pod záštitou starosty města.

Datum vložení: 22. 3. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 3. 2018 0:00
Autor: Jiří Cafourek

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení