Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 17.1.2019

-

Zajištění péče o zraněné a opuštěné druhy živočichů

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění péče o zraněné a opuštěné druhy živočichů na správním území města Rakovník, jako obce s rozšířenou působností, se záchrannou stanicí AVES, Kladno. Ve schváleném rozpočtu města Rakovníka jsou finanční prostředky na péči o handicapované živočichy ve výši 20.000,- Kč. Tato částka bude poskytnuta ZS AVES na základě uvedené smlouvy z rozpočtu odboru životního prostředí. Za rok 2018 (od 1. 1. 2018 do 11. 12. 2018) převzala záchranná stanice AVES do péče celkem 62 živočichů z katastru města Rakovníka.

 

Zahájení zadávacímu řízení na veřejnou zakázku „ICT a konektivita v rámci modernizace 2. ZŠ Rakovník“

V současné době probíhá jednání na uzavření smlouvy na stavební část projektu, a proto je na čase postoupit v projektu k další části, která sestává z vybavení ICT (informační a komunikační technologie) a s ním spojenou konektivitou k místní počítačové síti. Rada města tedy schválila zahájení zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku.

Předpoklad pro možné zahájení dodávek je jaro 2019, předpokládané dokončení prací jsou 2 měsíce od zahájení. Čas na dokončení díla je stanoven s ohledem na časovou náročnost přepojení stávajících datových sítí na nové rozvody a přechod na nový systém. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je dle rozpočtu projektanta stanovena na 4,4 mil. Kč bez DPH.

 

Úprava ceny vodného a stočného

S účinností od 1. 1. 2019 došlo ke zvýšení cen vodného a stočného.

Vodné                                     38.18   Kč/m3 bez DPH

Stočné                                    34,76   Kč/m3 bez DPH

Celkem vodné a stočné          72,94   Kč/m3 bez DPH

Změna těchto cen zahrnuje jak plánované potřeby roku 2019, tak i nárůst nákladových vstupů, míru inflace a vyšší předpokládané množství vyrobené pitné vody a čištěné vody odpadní.

 

Jednací řád zastupitelstva

Na příštím zastupitelstvu, které se bude konat 28. 1. 2019 rada doporučuje zastupitelstvu schválit změny v Jednacím řádu ZM. Podnět ke změně stávajícího jednacího řádu ZM vzešel od starosty města a byl koaličně projednán. Návrh jednacího řádu reflektuje zejména změny související s „elektronizací“ přípravy zasedání a distribucí zpracovaných zpráv pro zasedání ZM. Návrh jednacího řádu rovněž opouští regulaci počtu vystoupení členů ZM a jejich délku.

 

Připomenutí podání žádosti o granty

Rádi bychom organizátorům, kulturních, sportovních a společenských akcí připomněli, že se blíží konec doby, do které je možné podávat žádosti o granty. Nejzazší termín pro podání je pátek 15. února 2019 do 12 hodin. Formuláře žádosti jsou k dispozici na Městském úřadu Rakovník na odboru školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu a na odboru životního prostředí v budově Na Sekyře 166/II, v Informačním centru Městské knihovny Rakovník, v podatelně MěÚ a na webových stránkách města:

granty-pujcky-dotace/

 

Pozvánka na Nezbedného bakaláře

Zveme Vás na 39. Ročník postupových soutěží ve sportovním tanci v kategorii juniorů a dospělých, standardních a latinských tanců tříd D, C, B pro páry České republiky, konané pod společným názvem „Nezbedný bakalář, Memoriál Dr. Václava Černého“. Akce proběhne v sobotu 19. ledna 2019, zahájení od 12:00 hodin v sále Kulturního centra Rakovník.

Datum vložení: 18. 1. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 1. 2019 0:00
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení