Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 17. 9. 2018

-

logo

Rekonstrukce Tyršova koupaliště

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce Tyršova koupaliště Rakovník“ se společností Investice a stavební práce s.r.o., Rakovník, v navrhovaném znění, za cenu 25 460 000,- Kč bez DPH. Předpokladem pro zahájení prací je září - říjen 2018 a dokončení do června 2019. Finanční výdaje budou pokryty částkou na investiční položce této akce rozpočtu OVaI na rok 2018, momentálně je k dispozici 2,4 mil. Kč. Tato částka pokryje výdaje za práce provedené v letošním roce. Následně bude zbývající částka nárokována v rozpočtu na rok 2019.

 

 

Město připravuje vybudování nového přítoku vody pro Tyršovo koupaliště

Zajištěním nového přítoku vody z Lišanského potoka do Tyršova koupaliště v Rakovníku dojde ke zlepšení stavu a kvality vody v koupališti. Zároveň dojde také k zadržování vody v krajině a zlepšení klima v území, což je ve veřejném zájmu. Odhadovaná cena vybudování se pohybuje kolem 500 000,-Kč (+ - 200 000,- Kč, v závislosti na ceně čerpadla).

 

 

Zhotovení schodů

Na poslední radě bylo rozhodnuto o zařazení zhotovení schodů z ulice Županského do ulice U Křížku do návrhu rozpočtu v roce 2019 a následné zajištění realizaci stavby v roce 2019. Jedná se o nové vyrovnávací schodiště mezi ul. Županského a U Křížku, kde se nyní nachází částečně zpevněná pěšina s převýšením 4,5 metru.

 

 

Rekonstrukce zpevněných ploch na Městském hřbitově v Rakovníku

V letech 2014 a 2017 proběhla rekonstrukce zpevněných ploch na Městském hřbitově v Rakovníku, kdy v roce:

  • 2014 proběhla rekonstrukce ve spodní části Městského hřbitova, byla provedena celková oprava chodníků, bezprostředně nad kostelem Nejsvětější Trojice a zvonice
  • 2017 proběhla rekonstrukce v severní části hřbitova, která byla zakončena schodištěm, které propojilo Smuteční obřadní síň s přilehlým hřbitovem.

 

Vzhledem k tomu, že výše uvedené rekonstrukce jsou kladně hodnoceny veřejností a druhá polovina Městského hřbitova je v současné době značně poškozena a odvod dešťové vody v této lokalitě je ve stavu, kdy špatně plní svoji funkci, rada města rozhodla provést rekonstrukci v západní části hřbitova a ucelit tak povrch chodníků v celém prostoru Městského hřbitova v Rakovníku.

 

Rekonstrukci provede firma B + P HÁJEK STAVBA s.r.o., Rakovník, za cenu 2 813 185,02,- Kč bez DPH. Předpoklad zahájení realizace díla je říjen 2018, předpokládané dokončení stavebních prací je červenec 2019. Stavba bude financována ve dvou částech, kdy první dokončené stavební práce budou financovány v roce 2018 do maximální částky 1 300 000,- Kč vč. DPH, zbytek stavby bude proveden a financován v roce 2019 v případě, že bude schválen rozpočet na rok 2019.

 

 

Oprava chodníku Čs. Legií

Chodník, který spojuje Trojanovu ulici s ulicí Čs. Legií, se dočká rekonstrukce. Součástí oprav bude chodník, propojující tyto dvě ulice, jedno odstavné místo pro vykládání a nakládání věcí, sanitku apod., oprava přístupového chodníku podél západní části domu a samozřejmě také bezbariérové vstupy do domů a dešťové vpusti. Veškerá dlažba bude přizpůsobena již položené dlažbě z rekonstrukce vnitrobloku a nynější rekonstrukce na ní naváže. Opravy provede Údržba městských komunikací Rakovník za cenu 581 078, 30 Kč vč. DPH.

Datum vložení: 17. 9. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 9. 2018 0:00
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení