Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 16. 11. 2017

-

logo

 

Respitní pobyty dětí v pěstounské péči a ze sociálně znevýhodněného prostředí pro rok 2018
Rada města schválila termíny pro pobyty dětí v pěstounské péči v rekreačním zařízení města ve Skryjích pro rok 2018, a to v termínech prázdnin (pololetní, jarní, týden v srpnu a podzimní). V případě volné kapacity budou místa nabídnuta i dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Současně také radní schválili, že se v době od 17. do 23. 2. 2018 pro děti v pěstounské péči uskuteční pobyt v lyžařském areálu Monínec a v době od 30. 6. do 7. 7. 2018 v Zelené Lhotě u Nýrska.
Pobyty dětí v pěstounské péči musí úřad zajistit na základě dohod uzavřených mezi pěstouny a úřadem. Pobyty jsou hrazeny z příslušné státní dotace.

 

Nájem nebytových prostor v čp. 4 v Nádražní ulici
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v Nádražní ulici 4 se společností Česká podnikatelská pojišťovna, Vienna Insurance Group, Praha za nájemné ve výši 300 tis. Kč/rok.

 

Technický dozor investora a koordinátor BOZP pro rekonstrukci bazénu
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností Correct BC, s. r. o., Ústí nad Labem, na výkon činnosti technického dozoru investora rekonstrukce bazénu za celkovou cenu 1 231 680 Kč bez DPH.
Současně radní rozhodli uzavřít také smlouvu o dílo se společností REINVEST, spol. s r. o., Praha 4, na výkon činností koordinátora BOZP pro rekonstrukci bazénu za celkovou cenu 231 000 Kč bez DPH.

 

Veřejná zakázka na nový parkovací systém na Husově náměstí v Rakovníku
Rada města rozhodla na základě ukončení projektových prací a získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení zahájit veřejnou zakázku na projekt „Parkovací systém Husova náměstí v Rakovníku“.
Součástí projektu je posunutí vjezdové závory v Palackého ul. západním směrem vč. nové technologie, výměna technologie u vjezdové brány ve Vysoké ul., osazení 5 platbomatů na Husově náměstí a před GZW, osazení vjezdového sloupku se semaforem v ul. Nádražní, zřízení dvou automatických výjezdových závor a odstranění stávající výběrčí budky na Žižkově nám., komunikační přepojení celého systému na novou optickou síť, rekonfigurace kamerového systému na příjezdu i výjezdu.
Předpokládané náklady jsou cca 5 mil. Kč bez DPH, práce na výměně budou s největší pravděpodobností zahájeny po zimním období – v březnu 2018.

 

Rekonstrukce prostor v DPS Wintrovo nám.
Rada města rozhodla na základě výsledků opakované veřejné zakázky uzavřít smlouvu o dílo se společností BETET, s. r. o., Praha, na stavební práce při rekonstrukci sklepních prostor v budově DPS Wintrovo nám., za celkovou cenu 1 264 874 Kč bez DPH. Stavební práce budou zahájeny ještě v listopadu a ukončeny v březnu 2018.

Datum vložení: 16. 11. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 11. 2017 0:00
Autor:

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení