Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 14.12.2017

-

logo

Pokračování v projektové dokumentaci sídliště Pražská - Spalova

Rada města vzala na vědomí zpracovanou studii a výsledky ankety obyvatel sídliště Pražská – Spalova a rozhodla pokračovat v projektové dokumentaci úpravy ulice Spalova podle varianty, která byla předložena majitelům bytů prostřednictvím předsedů společenství vlastníků bytů v ulici Spalova č. p. 2252 - 2261.

 

Změny v ceníku zimního stadionu

Rada města schválila žádost HC Rakovník o změny ceníku pro areál zimního stadionu. Změna spočívá v navýšení ceny vstupu do sauny z původních 490,- Kč na 600,- Kč pro dospělé a z 340,- Kč na 400,- Kč pro děti a ZTP z důvodu zvýšení provozních nákladů. Dále z důvodu vzniku mužstva „B“, které hraje vlastní krajskou ligu, se další změna týká vstupného na zápasy mužů „B“. Pro děti do 15 let bude vstup zdarma, pro ostatní bude platit vstupné 20,- Kč.

 

Zmizí reklamní lavičky

Rada města rozhodla vypovědět smlouvu o umístění tzv. reklamních laviček se společností AD-Net, s. r. o..  Lavičky jsou v současné době poničeny a technický stav i vzhlednost je tristní. Odbor správy majetku doporučil v některých smysluplných místech nahradit tyto lavičky běžnými typy používanými ve městě ve vlastnictví města.

 

Odstranění nežádoucích dřevin

Radní na základě upozornění od společnosti GridServices, s. r. o. rozhodli odstranit rostoucí dřeviny v lokalitách U Křížku, Keramiků, Školní a Pod Nemocnicí. Při kontrole plynárenských zařízení bylo zjištěno, že stromy a jiné porosty, které rostou na pozemku ve vlastnictví města, se nacházejí v ochranném pásmu plynárenské distribuční soustavy a tím ohrožují její bezpečný a spolehlivý provoz. Protože se jednalo o poměrně velké množství dřevní hmoty, kácení bylo provedeno prostřednictvím servisních společností vybraných společností GridServices, s. r. o., dřevo bylo ponecháno na místě a následně převezeno na turistickou ubytovnu ve Skryjích pro účely vytápění této budovy.

 

Stavební úpravy podkroví 2. ZŠ Rakovník

Rada města vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve výši 19 838 648,70 Kč na projekt „Vybudování odborných učeben 2. ZŠ Rakovník“ a rozhodla zahájit podlimitní zadávací řízení na veřejnou zakázku. V rámci úprav proběhne vybudování tří nových odborných učeben v podkrovní části školy se zázemím (toalety, kabinet apod.), oprava střešní konstrukce a pokládka střešní krytiny. Třídy budou také vybaveny IT technologií. Předpokládané zahájení prací by mělo proběhnout na jaře a následné dokončení do konce letních prázdnin. Rekonstrukce nebude mít vliv na chod školy.

Datum vložení: 18. 12. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 12. 2017 0:00
Autor: Jiří Cafourek

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení