Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 13.12.2018

-

logo

Zhotovitel pro zakázku stavebních úprav podkroví na 2. ZŠ Rakovník vybrán

Město opakovaně zahajovalo zadávací řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy podkroví 2. ZŠ Rakovník“ a až na šestý pokus jsme obdrželi dvě obálky. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na tuto veřejnou zakázku se společností TEPEZA spol. s r.o., Kladno, za cenu 9 938 611,- Kč bez DPH. Předpoklad pro zahájení stavebních prací je únor 2019, dokončení v červenci 2019. Pro příští rok byla do rozpočtu města nárokována částka 24 mil. Kč.

Součástí projektu je vznik tří nových učeben (počítačová učebna, učebna zeměpisu a fyziky) a modernizace výuky chemie, přírodopisu a matematiky - vybavení moderními pomůckami pro výuku. Do projektu bylo zahrnuto řešení konektivity a zeleně, které bylo nutné k přiznání dotace. Město má přislíbenu dotaci ve výši 19 838 648,70 Kč, která je závislá na realizaci investiční akce v termínu do 31. 1. 2020. Termín je stanoven poskytovatelem dotace Integrovaným regionálním operačním programem (IROP) jako nejdelší možný.

Vzhledem k povaze projektu byla zadávací řízení rozdělena na 4 části. První částí je zadávací řízení (ZŘ) na zhotovitele stavby, nyní bude následovat ZŘ na dodávky ICT vybavení a konektivity, dále ZŘ dodávku nábytku a na závěr ZŘ na dodávku učebních pomůcek.

 

Úprava smlouvy o výpůjčce středových částí kruhových objezdů

Pivovar v Rakovníku má s městem uzavřenou smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka středové části kruhových objezdů a to v Plzeňské ulici a v ulici Pražská. Ve středu kruhových objezdů měly být umístěny předměty propagující tradici piva v Rakovníku. Součástí výpůjčky je i ujednání o údržbě zeleně na celém středu kruhového objezdu.

Město obdrželo žádost pivovaru o úpravu smlouvy o výpůjčce, neboť Policie vydala zamítavé stanovisko k umístění předmětů na kruhovém objezdu v Plzeňské ulici. Informační předměty tak budou umístěny pouze na kruhovém objezdu na Pražské ulici a tak bylo vhodné z předmětu výpůjčky vyjmout kruhový objezd na Plzeňské.

 

Oprava schodiště a přístupového chodníku Pod Nemocnicí 2152

Společenství vlastníků bytových jednotek doručilo městu žádost o opravu přístupového chodníku a schodů do jejich nemovitosti. Jako v minulosti, v podobných případech požaduje město Rakovník 50% spoluúčast na těchto opravách, protože tyto přístupové chodníky a schodiště slouží omezenému počtu obyvatel.

Odbor správy majetku vypracoval cenovou nabídku, oprava vyjde na celkovou cenu 65 806,- Kč vč. DPH. Spoluúčast Společenství vlastníků tedy činí 32 903,- Kč. Jedná se o položení schodnic a podschodnic, opravu ramen u schodů, opravu chodníku do domu zámkovou dlažbou a výměnu zábradlí. Rada města finanční spoluúčast schválila, neboť tento postup byl již několikrát uplatněn. Opravu provede společnost Údržba městských komunikací.

 

Renovace sportovní podlahy v tělocvičně 3. ZŠ Rakovník

Sportovní podlaha v tělocvičně 3. Základní školy v Rakovníku se zrenovuje. Podlaha ve staré tělocvičně je ve velmi špatném stavu, na několika místech došlo k vyboulení parket, naposledy byla ošetřena v roce 1996. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce podlahy bude trvat minimálně 14 dní, jeví se konec letošního roku vhodným časem pro tuto rekonstrukci (vánoční prázdniny). Renovaci sportovní podlahy provede firma Altryss s.r.o., Most, za cenu 419 095,60 Kč včetně DPH.

 

Vyhlášení soutěže „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“

Již 4. ročník soutěže pro děti mateřských a žáky 1. stupně základních škol v Rakovníku „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“ je tady. Každá škola obdržela jeden označený vánoční stromeček od Městských lesů Rakovník, který je vystaven na Husově náměstí před budovami radnice, školky v těchto dnech zdobí své stromky.  K určení hlavního vítěze proběhne veřejná anketa na webových stránkách města, která bude probíhat v termínu 15. 12. 2018 – 19. 12. 2018. Vyhlášení před budovou radnice se uskuteční dne 20. 12. 2018 od 10.00 hodin.

Datum vložení: 13. 12. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 12. 2018 0:00
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení