Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 13. 11. 2019

-

logo

Program regenerace MPR a MPZ na rok 2020

Rada města zařadila níže uvedené památkově chráněné objekty do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR na rok 2020:

  • Vysoká brána (žadatel – Muzeum T. G. M. Rakovník, vlastník - Středočeský kraj)
  • budova radnice č. p. 27,
  • měšťanské domy č. p. 29 a 30,
  • kostel sv. Bartoloměje v Rakovníku (vlastník Římskokatolická farnost Rakovník),
  • měšťanský dům č. p. 83 (vlastník fyzická osoba)

Tyto památky by vlastníci v příštím roce rádi opravili, o konkrétních akcích obnovy, které se budou skutečně v roce 2020 realizovat, rozhodne na jaře 2020 zastupitelstvo města, a to na základě rozhodnutí MK ČR o výši státní finanční podpory pro MPZ Rakovník na rok 2020.

 

Rakovnické nadělení 2019

Ve spolupráci s Městskou knihovnou Rakovník proběhne dne 21. 12. 2019 adventní akce Rakovnické nadělení 2019. Akce se uskuteční od 13 do 17 hodin na Husově náměstí v Rakovníku. Těšit se můžete na prodejní stánky, občerstvení, svařák a jiné speciality. Hudební doprovod obstarají dětská uskupení Jedničky z Jedničky, Perličky a Hvězdičky a 1. MŠ V Hradbách, dále kapely Isara, Haleluja band a Barokní Andílci. Město vyčlenilo na realizaci akce 90 000,- Kč vč. DPH.

 

Vánoční výzdoba

Vánoční výzdobu Husova náměstí a přilehlých ulic v Rakovníku provede Pavel Srp – ERIMP, Rakovník, za celkovou cenu 216 464,- Kč vč. DPH. Součástí objednávky je instalace, zapojení, demontáž a uskladnění kompletní výzdoby vánočního stromu, dále pak instalace a demontáž vánoční výzdoby Husova náměstí a ulic městské památkové zóny. Kromě tradičních míst budou v letošním roce nově osazeny motivy na mosty v Nádražní a Trojanově ulici.

 

Vánoční strom bude letos z Kolešovic. Pokácení vánočního stromu, odvoz na Husovo náměstí v Rakovníku, případné zkrácení a ukotvení do připraveného prostoru provede Adam Karhánek, Rakovník, za celkovou cenu 40 432,15 vč. DPH.

 

Změna Ceníku na svoz a likvidaci odpadu

Rada města uzavřela dodatek č. 16 ke smlouvě o dílo na odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu (SKO), uzavřenou s Marius Pedersen a.s., Hradec Králové, v navrhovaném znění, jehož předmětem je změna přílohy č. 1, tedy Ceníku služeb. Do ceníku služeb se zakomponovala nová služba sběr kovů (šedé nádoby) a již probíhající sběr jedlých olejů a tuků (tuto komoditu již řešil dodatek č. 15, který bude nahrazen dodatkem č. 16).

 

Nádoby na sběr kovů budou umístěny do stejných 15 lokalit, do kterých se umístily nádoby na sběr jedlých olejů a tuků. Tyto lokality jsou: ul. Spalova, ul. Vinohradská, ul. Pod Václavem, ul. V Jamce vrchní část, ul. V Jamce spodní část, ul. Pod Nemocnicí, sídliště V Lukách, ul Čsl. Legií, ul. Ot. Beníškové, ul. Průběžná, ul. Fibichova, ul. S.K.Neumanna, ul. Kuštova, ul. Keramiků, sídliště Šamotka.

 

Dále byla schválena změna v kritériích pro přidělování odpadových nádob, změna se týká pouze poplatníků užívající nádobu v počtu 1-2 osoby na popisné číslo. Těmto poplatníkům se změní velikost nádoby a četnost svozu z původních 120l (svoz 1x za 14 dní) na 80l (svoz 1x za 7 dní). Změnou ceníku za provedené služby se městu navýší náklady o 4%. Pro přehled uvádíme, že náklady v roce 2018 byly 16 445 124,- Kč, při navýšení budou náklady zhruba o 700 000,- Kč vyšší.

 

Zánik mandátu Miroslava Samaše a vzniku mandátu náhradníka

Z komunálních voleb vznikl dne 6. 10. 2018 mandát člena zastupitelstva města Rakovník (dále ZM) Miroslavu Samašovi za politické hnutí ANO 2011. Jmenovaný poté, co dne 23. 10. 2019 změnil svůj trvalý pobyt mimo město Rakovník následně i rezignoval na mandát člena ZM. Na jeho uvolněný mandát nastoupil dnem 31. 10. 2019 další náhradník v pořadí Petr Šajner z Rakovníka.

 

30. výročí boje za svobodu a demokracii

Dne 17. 11. 2019 se uskuteční akce k 30. výročí boje za svobodu a demokracii. Sejdeme se v 9.00 u sochy Sisyfa na Žižkově náměstí, zapálíme svíčky, napíšeme vzkaz pro demokracii, užijeme si nedělní pohody při svařáku a trochu zazpíváme o tom, že jednou budeme dál. Možnost zapálit svíčku a napsat vzkaz bude do 22.00.

 

Datum vložení: 13. 11. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 11. 2019 0:00
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení