Město Rakovník
MěstoRakovník

Nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény

Vážení spoluobčané,

nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí. Pokud možno co nejvíce zodpovědně.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce.  Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Všichni se snažme minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.

Chovejme se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat a naše město by nezůstalo čisté a bez odpadků. 

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

Odpady_karantenaOdpady_karantena Odpady_karantenaVyzva_hygiena

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr bude od středy 8. 4. 2020 opět otevřen nejen pro podnikatele s vlastním IČ, ale také pro ostatní občany. Vstup na sběrný dvůr bude možný pouze s rouškou a je potřeba dodržovat odstupy mezi jednotlivými občany. Prosíme o dodržování těchto opatření!
Otevírací doba sběrného dvora je již standardní:
pondělí 11:00 – 17:00
středa   11:00 – 17:00
pátek     11:00 – 17:00
sobota   08:00 – 17:00
Během státních svátků je sběrný dvůr uzavřen.

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení