Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali

Radní projednávali 1

Vybrané zprávy z 32. a 33. schůze rady města.

Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2024

Byl vyhlášen Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2024. Žádosti musejí být doručeny do podatelny MěÚ ve lhůtě od 12. 2. 2024 do 23. 2. 2024 do 12:00 hodin. Žádost je možné zaslat také elektronicky, podmínkou je však podpis žádosti.

Formulář k žádosti je dispozici na webových stránkách města - urad/granty-pujcky-dotace/ a na Městském úřadu Rakovník na odboru sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence.

 

Zpracování lesních hospodářských osnov na území zařizovacího obvodu Křivoklát v působnosti obce s rozšířenou působností Rakovník

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zpracování lesních hospodářských osnov na území zařizovacího obvodu Křivoklát“ v působnosti obce s rozšířenou působností Rakovník byly doručeny 2 nabídky. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvu o dílo s Ing.et Ing. Josefem Štveráčkem, jehož nabídková cena činila 771 655 Kč bez DPH.

Pro připomenutí:

Rada města zahájila zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na zpracování lesních hospodářských osnov na území obce s rozšířenou působností Rakovník s platností od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2034, a to na území zařizovacího obvodu Křivoklát v katastrálních územích: Branov, Hracholusky nad Berounkou, Hřebečníky, Chlum u Rakovníka, Kalubice, Karlova Ves, Kostelík, Krakov, Krakovec u Rakovníka, Křivoklát, Lašovice, Městečko u Křivoklátu, Modřejovice, Nezabudice, Novosedly u Rakovníka, Nový Dům, Panoší Újezd, Pustověty, Račice nad Berounkou, Rousínov u Rakovníka, Roztoky u Křivoklátu, Ryšín, Skryje nad Berounkou, Skřivaň, Skupá, Slabce, Svinařov, Sýkořice, Týřovice nad Berounkou, Tytry, Újezd nad Zbečnem, Újezdec u Rakovníka, Velká Buková, Všetaty u Rakovníka a Zbečno.

Dle zákona o lesích a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů se pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován plán, zpracovávají lesní hospodářské osnovy. Osnovy se zpracovávají obvykle na deset let se stejnou platností v určeném území. Na zpracování lesních hospodářských osnov má největší zájem stát, proto jejich zpracování zadává orgán státní správy lesů jako zadavatel a náklady na zpracování osnov hradí stát. Na základě dohodnuté ceny požádá orgán státní správy lesů Ministerstvo zemědělství ČR, prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, o příslušnou částku na uhrazení zpracování osnov.

 

Programy na zajištění zdravotních služeb ve městě Rakovník

Rada města vyhlásila již avizované programy pro lékaře:

  1. Program pro poskytování dotací formou stipendia pro studenty oboru stomatologie,
  2. Program pro poskytování dotací a návratné finanční výpomoci města Rakovníka pro zajištění zdravotních služeb v roce 2024

Vyhlášení je především z důvodu zatraktivnění města pro lékaře (aktuálně pediatry a zubaře), aby si ve městě otevřeli praxi. Do rozpočtu na rok 2024 je na tento účel vyčleněna částka 1 400 000 Kč. Oficiální vyhlášení a zveřejnění na webových stránkách města se předpokládá na konci ledna.

 

Výpůjčka budovy pro skauty

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce s Junák – český skaut, středisko Fénix Rakovník, z. s., z důvodu podpory rozvoje zájmové činnosti spolku. Jedná se o budovu u hřiště „na Střelnici“, která byla doposud využívána jako sklad.  Se zástupci skautů byly dohodnuty nejnutnější opravy prostoru a ty budou provedeny odborem správy majetku v nejbližším možném termínu. Budou vyměněny okna a dveře, instalovány mříže a další. Prostor budou využívat jako klubovnu pro svoji činnost.                                                                                                

 

Pronájem bytu v ulici S. K. Neumanna č. p. 1508

Rada města rozhodla zveřejnit nabídku pronajmout byt č. 5 v č. p. 1508 ulici S. K. Neumanna v Rakovníku za minimální měsíční nájemné 5 253 Kč, a to formou elektronické aukce. Jedná se o byt o celkové ploše 37,52 m2 stávající z pokoje (28,13 m2), předsíně (3,45 m2), koupelna + WC (4,79 m2), sklep (2,30m2). Záměr a veškeré další informace k aukci budou zveřejněny na úřední desce města: urad/uredni-deska#prodej_pronajem_smena_vypujcka_atd_majetku-6

 

Modernizace MKDS Rakovník – kamerový bod Vladislavova, Pražská, Lišanská

Pro letošní rok byla zastupitelstvem schválena investiční akce na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o další kamerové body v Lišanské a Vladislavově ulici a modernizace stávajícího kamerového bodu v Pražské ulici. Na webu Krajského úřadu Středočeského kraje byla zveřejněna pravidla pro avizovanou výzvu Programu 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence. Tento program se zabývá mimo jiné prevencí kriminality, alokace programu je 2 000 000 Kč pro dvě tematická zadání – sociální a situační prevenci. V rámci situační prevence lze žádat o dotaci max. 200 tis. Kč na rozšíření a modernizaci stávajících městských kamerových dohlížecích systémů, jejichž provoz bude zajišťovat výhradně obecní policie nebo Policie ČR. Rada města nyní schválila podání žádosti o dotaci.

Současné odhadované náklady činí téměř 1,5 mil. Kč. Výběr dodavatele kamerových bodů proběhne na začátku roku 2024 pomocí dynamického nákupního systému. V rozpisu rozpočtu města na rok 2024 je počítáno s částkou 1,5 mil. Kč, tudíž je financování zajištěno, ať už bude zakázka realizována s dotací nebo bez dotace.

 

Pokračování spolupráce v rámci projektu Podnikni to

Město Rakovník a Středočeský kraj podpořili v loňském roce podnikání svých občanů nabídkou kurzu Podnikni to!, jehož cílem je nastartovat zajímavé projekty. Závěr kurzu je zároveň možností pokračovat pod vedením odborníků v dlouhodobém a systematickém budování svých nastartovaných projektů a nápadů i navazování cenných kontaktů v městském Klubu podnikavců.

Zájem o jarní i podzimní kurz byl nadstandardní – registrovalo se téměř 70 občanů z města a okolních obcí v různých fázích podnikání, od začátečníků po zkušenější. Vybraní účastníci v malé skupině pod vedením zkušeného podnikatele hledali cesty k vybudování svých projektů a nápadů v přístupu k podnikání. Do budoucna tak získali široce uplatnitelné know-how, jak postupně projekt rozvíjet k úspěšné realizaci a obohatili se o nové inspirující pohledy.

Nyní se rada města rozhodla pokračovat ve spolupráci se společností TJ Group s.r.o. a opětovně podat Středočeskému kraji žádost o poskytnutí dotace z Programu na podporu vzdělávacích programů v oblasti podnikání v hospodářsky a sociálně ohrožených obcích s rozšířenou působností ve Středočeském kraji.

Datum vložení: 18. 1. 2024 8:19
Datum poslední aktualizace: 18. 1. 2024 8:22
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení