Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali

Radní projednávali 1

Vybrané zprávy z 28. schůze rady města.

Soutěž „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“

Rada města vyhlásila již 9. ročník soutěže pro děti mateřských a žáky 1. stupně základních škol v Rakovníku „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“. Každá škola obdrží jeden označený vánoční stromeček od Městských lesů Rakovník, který bude vystaven na Husově náměstí před budovami radnice, stromky se budou instalovat ve středu 6. 12. 2023. Děti budou své stromky zdobit v termínu od 7. - 8. 12. 2023.

Hlasování bude probíhat formou ankety ve dnech 9. - 13. 12. 2023 na webových stránkách města. Hlavní vítěz soutěže bude oceněn zvláštní cenou. Oceněni budou též všichni účastníci soutěže. Ceny budou předány před budovou radnice ve čtvrtek 14. 12. 2023 v 10:00 hod.

 

Stavební úpravy objektu Husovo nám. č. p. 114 v Rakovníku

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu Husovo nám. č. p. 114 v Rakovníku“ bylo doručeno 5 nabídek. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvy o dílo se společností Investice a stavební práce, s.r.o., jejichž nabídková cena činí 7 502 000 Kč vč. DPH. Předpoklad pro zahájení plnění smlouvy je 2. 1. 2024, dokončení dle smlouvy o dílo 150 dnů od předání staveniště.

 

Pro připomenutí:

Stavební úpravy spočívají v rekonstrukci dvou nadzemních podlaží, zajištění bezbariérového vstupu, včetně zdvihací plošiny, nového sociálního zařízení, nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel), včetně nových topných rozvodů a nové elektroinstalace. Prostory bývalé dětské knihovny budou využity pro kancelářské prostory. Projekční cena byla 7 115 336,73 Kč včetně DPH.

 

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník – stavební část

Bylo zahájeno podlimitní otevřené řízení na stavební práce na výběr zhotovitele stavby „Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník – stavební část“. Předběžné náklady na realizaci celého projektu, tj. stavební práce, vybavení nábytkem a pomůckami bylo projektantem vyčísleny na 50, 9 mil Kč bez DPH. Ostatní inženýrská činnost (TDS, BOZP, AD atd.) se potom odhaduje na 1,5 mil. Kč bez DPH.

Větší část nákladů by měla být pokryta dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Žádost o dotaci byla podána v listopadu 2022, úspěšně prošla hodnocením formálních náležitostí a analýzou rizik a byla Centrem pro regionální rozvoj ČR doporučena k financování bez výhrady. Městu bylo vystaveno rozhodnutí o poskytnutí dotace v maximální možné výši stanovené výzvou, a to 40 mil. Kč. Zakázka na vybavení bude soutěžena v návaznosti probíhajících stavebních prací.

V podkroví má vzniknout odborná učebna cizích jazyků, odborná učebna zeměpisu a ateliér digitálních animací. Do schodišťového zrcadla bude vestavěn výtah, který zajistí povinnou bezbariérovost stavby.

Součástí projektu je i konektivita, která je povinnou součástí modernizace ve školách.

 

Ošetření části památné aleje

Vznik aleje je spojen s realizací regulace Rakovnického potoka po povodni z roku 1872. Po jejím dokončení byly hrany obou břehů osázeny alejí stromů. Alej je v současnosti páteří vyšší zeleně ve městě. Navazují na ní nejvýznamnější parkové plochy. Její primární funkce je esteticko – rekreační. Občany města je velmi intenzivně využívána pro rekreaci a odpočinek. V průběhu její existence byly prováděny různé zásahy jak na stromech, tak zejména v jejich těsném okolí – prokořenitelném prostoru.

V r. 2018 se provádělo ošetření aleje od lávky u botanické zahrady po proudu potoka až k lávce u ČOV obě strany – Rakovnického potoka. V r. 2019 se ošetření provádělo od mostu v Nádražní ulici po most u Botanické zahrady. V roce 2020 se provádělo ošetření od MŠ Klicperova k mostu u Billy. V roce 2021 byla ošetřena část potoka od Lounského mostu k MŠ Klicperova. Vloni se ošetřila část od železničního mostu u Tyršova koupaliště až k mostu u Aquaparku. Letos by bylo vhodné pokračovat, a to od Aquaparku k mostu u Billy.

Poptávkovým řízením byly osloveny 3 firmy, byl vybrán Adam Karhánek s nabídkovou cenou 442 974 Kč vč. DPH. Práce proběhnou v termínu od 4. 11. 2023 – 31. 12. 2023.

 

V Rakovníku mají podnikaví občané výraznou podporu

Město Rakovník s přispěním Středočeského kraje už podruhé podpořil podnikání svých občanů nabídkou kurzu Podnikni to!, který byl pro účastníky zdarma. Jeho cílem je nastartovat zajímavé projekty. Absolventi mohou pokračovat a přidat se do Klubu podnikavců, který ve městě působí. Pod vedením odborníků mají možnost dlouhodobě a systematicky budovat své nastartované projekty a nápady i navazovat cenné kontakty.

Zájem o kurz byl opět vysoký - registrovalo se téměř 30 občanů z města a okolních obcí v různých fázích podnikání, od začátečníků po zkušenější. Vybraní účastníci v malé skupině pod vedením zkušeného podnikatele hledali cesty k vybudování svých projektů a nápadů pomocí konceptu tzv. štíhlého přístupu v podnikání. Do budoucna tak získali široce uplatnitelné know-how, jak postupně projekt rozvíjet k úspěšné realizaci a obohatili se o nové inspirující pohledy.

“Po každém setkání si odnáším zkušenosti navíc, díky kterým jsem blíže k uskutečnění projektů, o kterých sním.” oceňuje absolvent kurzu Petr.

Do Klubu podnikavců se může zapojit i kdokoli z veřejnosti. Stačí mít chuť a odhodlání budovat efektivní a funkční podnikání. Setkání probíhají jednou měsíčně a členové tak mohou pracovat na svých podnikatelských projektech přímo v Rakovníku bez nutnosti dojíždět za cenným know-how daleko.

Součástí jsou diskuze projektů členů, jsou zváni hosté a experti na různá podnikatelská témata. Členové rakovnického Klubu podnikavců získávají postupně kontakty na další podnikatele po celé republice, mentory a odborníky z inovačních center a podnikatelských inkubátorů.

Klubové setkání si můžete vyzkoušet a nezávazně se připojit na nejbližší Sraz podnikavců, který se koná 15. 11. ve Wintrově síni na Radnici v Rakovníku, Husovo náměstí 27.

Marie je absolventka jednoho z kurzů Podnikni to! a zároveň se účastní i Klubu podnikavců: “Na setkání si stanovujeme, co je do příště v našem projektu potřeba udělat. To člověka nutí, aby to opravdu udělal a posouvá ho to dál. Klub podnikavců bych doporučila všem, kteří chtějí podnikat a potkat podobně smýšlející lidi. Často totiž pomáhá vhled někoho dalšího z jiného oboru”, oceňuje.

Díky oficiální záštitě a podpoře města Rakovník a Středočeského kraje mají zájemci první návštěvu klubového setkání zcela zdarma.

Zaujal vás Klub podnikavců v Rakovníku? Přijďte na setkání! Nejbližší termíny, kontakty a informace najdete na webu klubpodnikavcu.cz.

 

Datum vložení: 8. 11. 2023 11:27
Datum poslední aktualizace: 8. 11. 2023 11:28
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení