Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali

Radní projednávali 1

Vybrané zprávy z 26. schůze rady města.

Vrtaná studna, výtlačné potrubí a elektro připojení TJ Tatran Rakovník

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vrtaná studna, výtlačné potrubí a elektro připojení TJ Tatran Rakovník“ byla doručena pouze 1 nabídka. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvu o dílo s Pavlem Dominem, jehož nabídková cena činí 1 049 105,22 Kč vč. DPH. Předpoklad pro zahájení plnění smlouvy je 15. 10. 2023, dokončení dle smlouvy o dílo maximálně do 20. 12. 2023.

Pro připomenutí:

Ve dnech 1. 11. 2022 do 28. 11. 2022 byly prováděny vrtné práce včetně hydrodynamické čerpací a stoupací zkoušky. Byly odebrány dva vzorky vody k zjištění kvality čerpané vody. Na základě těchto odebraných vzorků bude odebíraná jako voda užitková, protože voda z vrtu v několika faktorech překračuje limity možnosti použití jako vody pitné.

Město Rakovník obdrželo rozhodnutí o povolení čerpání vody a schválení záměru na stavbu vodního díla „Vrtaná studna, výtlačné potrubí a elektro připojení TJ Tatran Rakovník“. V současné době je třeba provést konečnou úpravu vrtané studny. Ta bude vystrojena ponorným čerpadlem s výtlačným potrubím o celkové délce 218 m. Výtlačné potrubí bude vyvedeno v prostoru stávající nadzemní akumulační nádrže (70 m3). Do stejného výkopu pro výtlačné potrubí bude přiloženo elektro připojení studničního vrtu (ponorného čerpadla) se zavlažovacím systémem areálu Tatranu. Projekční cena za výše uvedené práce je 1 045 581,99 Kč bez DPH.

 

Vybavení kuchyněk a dílen 2. ZŠ Rakovník

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vybavení kuchyněk a dílen 2. ZŠ Rakovník – stavební část“ byla doručena pouze 1 nabídka. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvu o dílo s Tepeza spol. s r.o., jehož nabídková cena činí 2 799 965,31 Kč bez DPH. Zároveň rada města zahájila další zadávací řízení k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku „Vybavení kuchyněk a dílen 2. ZŠ Rakovník – dodávka vybavení“.

Pro připomenutí:

V srpnu 2022 zpracoval projektant Jaroslav Kodeš projektovou dokumentaci. Projekt se zabývá rekonstrukcí žákovských dílen v 1. PP a rekonstrukcí cvičné žákovské kuchyně v 1.NP. V rámci rekonstrukce dílen mají být realizována opatření na snížení vlhkosti prostor, vybudována nová elektroinstalace, rozvody kanalizace, vody, topení a vzduchotechniky. Prostory dílen jsou funkčně rozčleněny na 3 části – sklad, přípravnu a univerzální žákovskou dílnu. Všechny místnosti budou nově vybaveny dle požadavků školy. Při rekonstrukci žákovských kuchyněk dojde k výměně elektroinstalace, pokládce nových podlah, opravě stěn, stropů a instalaci nových keramických obkladů. Předběžné náklady na celý projekt, tj. stavební práce a vybavení nábytkem a pomůckami (včetně PD, TDS, BOZP atd.) jsou vyčísleny na 11 mil. Kč. V této etapě bude vysoutěžen pouze dodavatel stavebních prací, které byly projektantem vyčísleny na 3,9 mil. Kč vč. DPH. V dalších samostatných zakázkách budou soutěženy učební pomůcky a vybavení učeben nábytkem.

Větší část nákladů by měla být pokryta dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Žádost o dotaci byla podána v listopadu 2022, úspěšně prošla hodnocením formálních náležitostí a analýzou rizik a byla Centrem pro regionální rozvoj ČR doporučena k financování bez výhrady. Městu bylo vystaveno rozhodnutí o poskytnutí dotace na částku maximálně 7 143 847,56 Kč, v závislosti na vysoutěžené ceny projektu.

 

Odstranění betonové tribuny v areálu SK Rakovník

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Odstranění betonové tribuny v areálu SK Rakovník“ bylo doručeno 11 nabídek. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvu o dílo s DEMSTAV group, s.r.o., jehož nabídková cena činí 1 741 967 Kč bez DPH. Předpoklad zahájení plnění je dle smlouvy o dílo od 1. 11. 2023, s termínem dokončení nejpozději do 15. 3. 2024.

Pro připomenutí:

Předpokládaná hodnota demolice stávající betonové tribuny činí podle aktualizovaného rozpočtu projektanta z června 2023 11,2 mil. Kč bez DPH. Předpoklad zahájení i dokončení realizace bouracích prací je podzim - zima 2023/2024, v souladu s požadavky uživatelů.

V zásobníku investičních projektů schválených zastupitelstvem města v prosinci 2022 je tento projekt uveden v seznamu investičních projektů, u kterých je vydáno pravomocné stavební povolení, a jsou připraveny k realizaci.

 

Veřejné dražby vozidel

Dle zákona o pozemních komunikacích je na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích zakázáno odstavovat nepojízdné či nezpůsobilé silniční vozidlo. Veškerá tato vozidla celý rok monitorujeme a dle uvedeného zákona vyzýváme provozovatele k jejich odstranění. Pokud po uplynutí 2 měsíců od doručení výzvy není vozidlo odstraněno, může město Rakovník vozidlo odstavit mimo pozemní komunikaci, o čemž následně informuje provozovatele.

Veškerá tato vozidla se odtahujía do spol. TRAK s. r. o., se kterou máme uzavřenou smlouvu o provádění odtahu motorových vozidel. Nevyzvedne – li si provozovatel ve lhůtě 3. měsíců od doručení oznámení, rozhodne příslušný silniční správní úřad o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě.

V současné době je na záchytném parkovišti připraveno k prodeji ve veřejné dražbě 5 vozidel. Všechna tato vozidla mají pravomocné povolení prodeje ve veřejné dražbě, které vydává silniční správní úřad. Nyní po stanovení minimální výše příhozu radou města, požádá odbor správy majetku exekutora o zahájení dražby. Budou mu zasílány veškeré materiály, jako jsou fotografie, pravomocné povolení prodeje a schválená výše minimálního příhozu. Veškeré dražby budou probíhat elektronicky s tím, že prohlídku vozidel, kterou exekutor v rámci dražební vyhlášky vypíše, zajistí odbor správy majetku a občané budou včas informováni.

Ford Mondeo, černé barvy

Vozidlo má řízení na druhé straně vozidla, bylo vyrobeno pro Velkou Británii. Má vypuštěná 3 kola, ulomená obě zpětná zrcátka. Rozpraskaný lak po celé pravé délce vozidla. Rozbitý zadní světlomet a malé okénko v zadní části vozidla. Přední nárazník je prasklý. Ve vozidle je nepořádek a různé odpadky. V tuto chvíli evidujeme na vozidlo náklady ve výši 5 600 Kč (odtah a parkovné). Výše nejnižšího podání je 1 000 Kč.

Citroën Saxo, šedé barvy

Vozidlo je mírně poškozené. Má prázdné jedno kolo, ulomená obě zpětná zrcátka, prasklý spoiler. Těsnící guma u okna řidiče je odlepená a také plast na dveřích u řidiče. Zadní dveře za spolujezdcem mají jinou barvu.V tuto chvíli evidujeme na vozidlo náklady ve výši 6 000 Kč (odtah a parkovné). Výše nejnižšího podání je 1 500 Kč.

Škoda Felicia, modré barvy

Vozidlo je velmi poškozené. Má rozbité čelní sklo, přední světlomety i boční blinkry. Vzadu za spolujezdcem je také rozbité okénko. Rozbité je i střešní okno. Uvnitř vozidla je velký nepořádek. V tuto chvíli evidujeme na vozidlo náklady ve výši 6 000 Kč (odtah a parkovné). Výše nejnižšího podání je 500 Kč.

Ford Mondeo, modré - metal barvy

Vozidlo se zvenku jeví jako nejvíc poškozené. Má všechna okna rozbitá, má utržená zpětná zrcátka a promáčklou střechu. Rozbité jsou zadní světlomety, utržené je víčko k nádrži i lišty dveří. Všechna kola jsou prázdná. Roztrhaný je i interiér vozu. Část kapoty má jinou barvu V tuto chvíli evidujeme na vozidlo náklady ve výši 6 000 Kč (odtah a parkovné). Výše nejnižšího podání je 500 Kč.

VW Passat Variant, černé barvy

Toto vozidlo je v nejlepším stavu ze všech. Má vypuštěná 2 kola a drobné oděrky na karoserii. Jiné defekty na první pohled vidět nejsou. Vozidlo má tažné zařízení a interiér je v kůži. V tuto chvíli evidujeme na vozidlo náklady ve výši 6 000 Kč (odtah a parkovné). Výše nejnižšího podání je 5 000 Kč.

 

K uvedeným nákladům na jednotlivá vozidla budou ještě rozpočítány náklady na provedení dražby a samozřejmě zohledněna dražba jako taková. Navrhujme minimální příhoz ve případech č. 1 – 4 ve výši 500 Kč a v případě vozidla č. 5 ve výši 800 Kč.

Pokud se vozidla nevydraží, budou předána k ekologické likvidaci. Poté budou náklady postoupeny k vymáhání. U všech výše uvedených vozidel, které budeme dražit, se bude jednat maximálně o koupi na náhradní díly.

 

Velká říjnová výzva: Všechno vysloužilé elektro musí na recyklaci nebo do muzea

S cílem zvýšit podíl vysloužilých elektrozařízení předaných na recyklaci se v sobotu 14. října uskuteční již šestý Mezinárodní den elektroodpadu. A jak tento svátek oslavit? Nejlépe tím, že prohledáme domácnosti a kanceláře a nepotřebné elektro odneseme do kontejneru na použité elektro, zavezeme do sběrného dvora, prodejny elektra nebo na nebo jiné k tomu určené místo. Další možností je zúčastnit se od 13. do 15. října Recyklačního víkendu a vysloužilé spotřebiče nabídnout do sbírky Národního technického muzea, které ve spolupráci s kolektivním systémem Elektrowin tuto akci pořádá již po osmé v řadě.

Vyhlašovatelem Mezinárodního dne elektroodpadu je WEEE Forum, které sdružuje 50 organizací zajišťující zpětný odběr elektrozařízení ve 33 zemích po celém světě. Českou republiku v rámci WEEE Fóra zastupuje právě nezisková společnost Elektrowin.

Jak probíhá Recyklační víkend?

Pokud máte doma elektrospotřebič, který by mohl aspirovat na muzejní exponát, pak ho ve dnech 13. až 15. října 2023 nabídněte Národnímu technickému muzeu v Praze. Výhodou je, že nemusíte nikam chodit. Na svých FB stránkách muzeum vytvořilo událost Recyklační víkend a vám stačí jen spotřebič vyfotit a fotku s komentářem umístit do diskuse k události. Odborný pracovník muzea vám ve stanovených hodinách obratem poskytne zpětnou vazbu, zdali má produkt šanci rozšířit sbírku muzea. Každý rok je v rámci Recyklačního víkendu vybráno několik kusů zařízení, které se pak stanou dlouhodobou součástí muzejní expozice. Akce slouží také ke zvýšení povědomí o správném nakládání s nepotřebnými spotřebiči, aby neskončily na skládce.

Hledá se neviditelné elektro

Elektrospotřebiče jsou běžnou součástí naších životů a stejně tak by mělo být běžné, že když nám doslouží a nejdou opravit měly by být předány na recyklaci. Bohužel v jejich třídění máme stále rezervy a kvůli tomu se každoročně jen v Česku tisíce tun elektrospotřebičů na recyklaci nedostanou.

Letošní ročník Mezinárodního dne elektroodpadu má jednoduché motto: „Cokoliv s baterií nebo elektrickým kabelem lze ekologicky zrecyklovat!“ Velká pozornost je věnována elektru, které dosud zůstávalo stranou naší pozornosti a často přetrvává v domácnostech nebo firmách dlouho poté, co už není používáno. Typicky jde například o počítačové myši, počítače, notebooky, mobilní telefony, aku nářadí, chytré hodinky, wi-fi, sluchátka a naslouchátka, elektrické kartáčky, e-koloběžky a velký díl tvoří elektronické hračky. Tohle neviditelné elektro dožívá v šuplících, dílnách, krabicích nebo skladech.

Zapomeňte na sentiment a myslete na přírodu!

Jedním z důvodů, proč lidé neodevzdávají vysloužilé elektro na recyklaci je také to, že k němu mají citový vztah. Podle průzkumu, který realizovala společnost Elektrowin ve spolupráci se vzdělávacím programem Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, například v případě mobilních telefonů si jich Češi nechávají doma „na památku“ zhruba 40 procent, i když je už nepoužívají. Nemalá část lidí však elektro na recyklaci neodevzdá, protože jsou jednoduše příliš pohodlní. A to je velká chyba. Na použité elektrospotřebiče už dávno nenahlížíme jako na nepotřebný odpad, ale vidíme v nich cenné suroviny pro výrobu nových produktů.

Recyklace je cestou, jak snižovat množství surovin, které bychom jinak museli těžit v přírodě, zvyšovali tím emise skleníkových plynů a poškozovali naše životní prostředí. Elektroodpad obsahuje v průměru 60 % železných kovů a 4 % neželezných kovů, mezi které patří především hliník a měď, v menší míře také drahé kovy, jako jsou zlato, stříbro a platina. Dále obsahuje 26 % plastů a 2 % skla. Důležité je, že při recyklaci zachytíme škodlivé látky ze spotřebičů, jako jsou chladicí kapaliny, rtuť nebo kadmium, a zamezíme, aby znečišťovaly životní prostředí.

Zapojte se do říjnové výzvy a dejte vysloužilému elektru sbohem nebo spíše na shledanou

Udělejte si doma podzimní úklid a všechny nefunkční a nepoužívané elektrospotřebiče odneste na sběrná místa, z kterých pak poputují na recyklaci. Proč slavit jen jeden mezinárodní den, když dělat něco rozumného pro přírodu můžeme celý říjen a nejlépe po celý rok? Když se nyní se starým spotřebičem rozloučíte, třeba se k vám jednou vrátí, jako součást výrobku, který si pořídíte, a který bude vyroben z recyklovaného materiálu.

Chcete se o třídění a recyklaci elektra dozvědět víc?

Navštivte webové stránky projektu Zaostřeno na elektro, který upozorňuje, že vypojením ze zásuvky život spotřebiče nekončí. Získáte zde ucelené informace o významu třídění a recyklace, dále jaké máme elektrospotřebiče a jak s nimi nakládat, když doslouží. Je zde rovněž schéma recyklačního koloběhu, přibližující, co se s elektrospotřebičem děje poté, co ho odevzdáme na sběrné místo. Projekt má svůj facebookový profil a provází ho také osvětová kampaň a vzdělávací akce na školách.

 

Den stromů 2023

Město Rakovník srdečně zve na oslavy Dne stromů. Akce, které budou pořádány v rámci oslav:

  • Dne 19. 10. 2023 od 8:15 hodin do 12:30 pořádá Dům dětí a mládeže v Rakovníku ve spolupráci se Střední zemědělskou školou (SZeŠ) v Rakovníku v rámci oslav Dne stromů v Botanické zahradě v Rakovníku Okresní kolo botanické soutěže pro základní, střední a speciální školy za finanční podpory Města Rakovníka, tematicky zaměřenou na užitkové i exotické rostliny. Součástí soutěže je přednáška Ing. Pazdery na téma "Plevele nebo kulturní rostliny?". Botanická zahrada je tradičně otevřena i pro veřejnost.
  • Dne 19. 10. 2023 od 13:00 hodin do 16:30 hodin bude pro veřejnost otevřena Farní zahrada v Rakovníku, která byla zaregistrována jako významný krajinný prvek a v roce 2008 a počátkem roku 2009 zrekonstruována za finanční podpory Města Rakovníka, Středočeského kraje a řady dalších sponzorů. Budou zde k vidění fotografie z průběhu rekonstrukce celé farní zahrady. Farní zahrada se nachází u Pražské brány naproti Muzeu T. G. M. Rakovník.
  • Ve dnech od 16. 10. 2023 do 29. 10. 2023 pořádá pro veřejnost Kroužek mladých včelařů – Rakovník “RAKOvčelaříci“, za finanční podpory Města Rakovníka, na plotě rakovnické botanické zahrady vědomostní kvíz „Den stromů“.

 

 

Datum vložení: 11. 10. 2023 13:36
Datum poslední aktualizace: 13. 10. 2023 9:31
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení