Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Autor: Zdeněk Tůma
Dobrý den.
Děkujeme Vám za podnět. Držáky a věšáky v plochách zeleně již postupně odstraňujeme více jak dva roky. Zaměstnankyně úřadu paní Věra Digmayerová oslovuje předsedy příslušných společenství vlastníků. Pokud je přislíbeno, že se vlastníci o věšáky budou starat, ponecháme je na místě. Odbor správy majetku by nejraděj odstranil veškerá zařízení podobného typu, to by se však určitě nesetkalo s pochopením obyvatel všech lokalit. Je zvláštní, že ač občané tyto archaické kovové patvary ve většině případů nevyužívají, brání je často s nasazením vlastního těla. Vámi zmíněné věšáky budou pochopitelně prověřeny.
Jan Švácha
Autor: Boušková Jana
Dobrý den.
Děkujeme Vám za podnětný dotaz. Komunikace v ulici Pod Letištěm má dvě specifika, která její opravu nečiní úplně snadnou. Je účelová a bohužel není celá ve vlastnictví města. Od můstku občasné vodoteče směrem k polím má město pozemek jen v šíři 2,8 m a většina zpevněné komunikace se nachází na přilehlých pozemcích soukromých vlastníků. Město má v současné době zpracovaný plán údržby a opravy pouze u místních komunikací. Oprava účelových komunikací je pak většinou řešena ve spolupráci s uživateli. Na rovinu: Rekonstrukce v současné době naplánována není. Jak tedy postupovat? Nejprve je nutné vypořádat majetkoprávní vztahy k pozemkům. Až pak by nejschůdnější cestou mohla být žádost například radě města o opravu s tím, že se na opravě budete nějakým způsobem podílet. Neomalenost některých účastníků silničního provozu bohužel neumíme ovlivnit jinak, než zmíněným pokutováním městskou policií. Podnět ohledně stromů a vzrostlých keřů jsem předal správě majetku města, která se jím bude zabývat.
Jan Švácha
Autor: J.Kopřiva
Děkujeme za podnět. Stav této ulice je kontrolován minimálně jedenkrát ročně při prohlídce, například letos však byla tato lokalita kontrolována již třikrát. Vaším podnětem se již zabývá odbor správy majetku města.
Jan Švácha
Autor: Petr Kačinský
Tímto problémem se zabýváme stále. Je to možné doložit například pravidelnými prohlídkami. Ze Zátiší za posledních 15 let zmizely desítky stromů, dva jehličnaté stromy ze Zátiší posloužily dokonce jako vánoční na Husově náměstí. Na rozhraní roku v době vegetativního klidu zmizí také další juniperusy, ale není třeba zatracovat vše. Pás jehličnanů mezi Plzeňskou a paneláky je ideální protihlukovou a protiprašnou bariérou.
Jan Švácha
Autor: Jiří Beneš

Dobrý den. Děkuji za otázku. V opravě chodníků a ulic města se bude pokračovat podle stanoveného časového harmonogramu oprav komunikací. Dá se tedy předpokládat, že v budoucnosti dojde i na další chodníky a silnice na Zátiší.

Jan Švácha

Autor: j.vodážka

Váš podnět už řešil odbor životního prostředí. V Luženské ulici žádná skládka pochopitelně povolena není.

Jan Švácha

Autor: Jindřich Havelka

Děkujeme za podnět. Podle mých informací již jej, stejně jako řadu dalších, řeší paní Digmayerová ze správy majetku města.

Jan Švácha

Autor: Jan Stránský

Dobrý den, tento podnět přišel z více směrů a správa majetku města jej bude řešit v nejbližší době.

Jan Švácha

Autor: Hlavsová S.

Dobrý den.

Děkujeme za podnět. Jsem rád, že Vám mohu podat příznivou informaci. Vámi zmiňovaný chodník bude opraven v nejbližší době doplněním původní dlažby do flexibilního lepidla s tím, že celková rekonstrukce je plánována do příštího roku.

Jan Švácha

Autor: Hlavsová

Dobrý den.

Tato otázka by měla být adresována spíše orgánům Svazku měst a obcí pro dopravní obslužnost. Podle dostupných informací však smlouvy vždy podepisoval  předseda svazku. Který konkrétně v té době, však nedokážu odpovědět.

Jan Švácha

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení