Město Rakovník
MěstoRakovník

Výsadba lipového stromořadí

Výsadba lipového stromořadí podél cyklostezky Rakovník-Olešná (v úseku od ulice Medová po kynologické cvičiště)

 

Charakteristika

 

Předmětná lokalita se nachází v severní části města Rakovníka směrem ke kynologickému cvičišti.

Cyklostezka, která zde vede, je hojně využívána po celý rok. Nabízí nejen široké možnosti v rámci sportovních aktivit, ale i příjemnou procházku s nádherným výhledem na město. Místo je též hojně využíváno k venčení psů. Cesta ke cvičišti je také spojením městské zástavby s nedalekými přírodně cennými krajinnými prvky. Za kynologickým cvičištěm se totiž nachází významný krajinný prvek U Svaté trojice a dále pak přírodní rezervace Tankodrom. V nedalekém lese též prochází územní systém ekologické stability, který tvoří migrační sítě pro živočichy a spojuje biologicky cenná stanoviště.

Vzhledem k současné situaci, kdy se každý z nás potýká se nedostatkem vody, která na zem dopadá v přívalových srážkách, místo souvislých deštivých období, je nutné vodu v krajině zadržet.  Výsadba dřevin je jedna z mnoha možností, jak se suchem v současné době bojovat. Stromy na daném místě, které je silně exponované a vyvýšení, dodají potřebný stín a ochlazení pro kolemjdoucí v letních měsících a zvýší biodiverzitu dané lokality.

Záměrem je výsadba lip malolistých, které jsou i výrazně medonosné, tudíž prospěšné pro hmyz. Dále pak vhodné umístění laviček a odpadkových košů.

Pro výsadbu by měly být použity vzrostlejší stromy, které by měly mít mezi sebou odstup nejméně 5 metrů. Pro začátek by se stromům dostávalo časté zálivky. Pro mladé stromky je vhodné použít zavlažovací vaky, které se již na mnoha místech osvědčily, dále pak například hydrogely, kterými proroste kořenový systém a čerpá z nich potřebnou vláhu v době sucha.

Záměrem je vysadit 52 ks lip malolistých (Tilia cordate). Výsadba by měla být uskutečněna na pozemku p. p. č. 2119, který je veden jako orná půda a je ve vlastnictví města Rakovník. Tento pozemek bude nutné před výsadbou vyjmout ze zemědělského půdního fondu, následně změnit jeho druh na ostatní plochu se způsobem využití zeleň, a v případě, že pozemek zůstane veřejným prostranstvím, za odnětí nebude stanoven odvod.

 

Předpokládané celkové náklady

475 000,- Kč

 

Daná lokalita

 

UP

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení