Město Rakovník
MěstoRakovník

Přihlášený projekt 2021

Přihlášený projekty do PaR 2021

V termínu do 31. 12. 2020 byl doručen 1 projekt v rámci Participativního rozpočtu 2021.

Po kliknutí na název projektu se Vám otevře jeho stručná charakteristika.

Doručený projekt byl následně zkontrolován garanty PaR po formální stránce a splňuje veškeré náležitosti stanovené pravidly. Následně byl projekt zaslán k vyjádření příslušným odborům úřadu.

Dalším krokem by mělo být veřejné projednání, které však garanti projektu vzhledem k nepříznivé epidemické situaci doporučují nerealizovat a přistoupit rovnou k veřejnému hlasování. Hlasování garanti doporučují s ohledem na pravomoc rady města vetovat takový projekt, který nezíská více než 100 hlasů.

Rada města na své 62. schůzi konané dne 17. 2. 2021 schválila doporučení zastupitelům města vzít tyto projekty na vědomí a posunout vývoj do další fáze. 

Poté byl projekt dne 1. 3. 2021 představen na zastupitelstvu města a to rozhodlo na základě doporučení rady města nerealizovat jeho veřejné projednávání vzhledem k současné epidemické situaci.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení