Město Rakovník
MěstoRakovník

Přihlášené projekty 2024

Přihlášené projekty do PaR 2024

 V termínu do 31. 12. 2023 byly doručeny 4 projekty v rámci Participativního rozpočtu 2024:

Všechny doručené projekty byly následně předloženy k vyjádření jednotlivým odborům městského úřadu. Poté byly veškeré informace představeny radě města a také formou informativní zprávy zastupitelstvu města.

 

Rada města

  • rozhodla vyřadit všechny 4 projekty z dalších fází administrace z důvodu nesplnění Podmínek pro předkladatele,
  • uložila odboru správy majetku připravit
    • varianty technického řešení sjezdu na cyklostezku u Tyršova koupaliště k následné realizaci v roce 2024,
    • návrh revitalizace a rekonstrukce dětského hřiště v Čermákových sadech.

 

Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání dne 11. 3. 2024 vzalo tyto projekty na vědomí a zároveň schválilo usnesení rady města o jejich vyřazení z dalšího procesu.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení