Město Rakovník
MěstoRakovník

Modernizace areálu SK

Rekonstrukce a modernizace areálu SK Rakovník

V dubnu 2018 rozhodla rada města, že nechá zpracovat studii na využití areálu SK Rakovník. V roce 2017 byl dokončen nový moderní povrch na hřišti pro pozemní hokej a také jeho závlaha pomocí obřích trysek. Areál je průběžně opravován, ale je zřejmé, že by si zasloužil zcela zásadní proměnu. Nevyhovující jsou především šatny pro pozemní hokejisty a tribuna je v havarijním stavu.

Studie úprav naznačuje komplexní řešení celého areálu, a v detailu řeší vybudování tribuny a zázemí pro pozemní hokejisty a fotbalisty. Otevírá možnosti využití areálu širšímu počtu návštěvníků i sportovců.

Modernizace areálu SK

Západní fotbalová tribuna bude demontována a nahrazena dominantní stavbou, v jejímž přízemí nalezneme šatny pro hokejisty i fotbalisty. Nahradí také dvoupodlažní montovaný dočasný objekt typu TESCO. Prosotry pro fotbal jsou navrženy tak, aby odpovídaly klasifikaci fotbalového stadionu pro 3. nejvyšší fotbalovou soutěž. Hokejisté budou mít prostory s přímou vazbou na část klubového wellness s prostorem pro masáže, saunou a whirpoolem. Oba sporty budou mít k dispozici klubovnu. Celé přízemí je základem pro prostor divácké tribuny, která bude přístupná z přímého schodiště od hlavního příjezdu. Vstup je navržen také z šatnové části v přízemí. Navrhované kapacity jsou 204 diváci pro fotbal a 160 diváků pro pozemní hokej. V tomto patře bude k dispozici také jednoduché občerstvení.

Významnou změnou je vymezení části za plotem. Vzhledem k velmi cenné poloze na hlavní pěší a cyklistické trase podél potoka doporučuje studie přičlenění severní menší části areálu k hlavní liniii podél potoka. Mohly by tak vzniknout další prostory přístupné bez omezení pro aktivity typu slackline, workout, parkour, bouldering atp.

Tento jistě velkorysý projekt je možné realizovat na etapy. Máme k dispozici návrh etapizace, kterou je možné využít podle aktuálních možností města. Další etapou, která nás nyní čeká, je projektová dokumentace, která by vedla k vydání stavebního povolení. Oddělení rozvoje města a investic je připraveno pokračovat v přípravě etapy, která bude schválena radou města.

Vizualizaci areálu můžete zhlédnout zde. Autorem studie je společnost Sportovní projekty, spol. s. r. o., se kterou jsme spolupracovali již na přípravě studie rekonstrukce Městského plaveckého bazénu.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí odd. rozvoje města a investic, vloženo 17. 9. 2018

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení