Město Rakovník
MěstoRakovník

Strategický plán prevence kriminality

Strategický plán prevence kriminality města Rakovník na období 2020 až 2022

Strategický plán prevence kriminality města Rakovník na období 2020 – 2022 byl schválen na jednání Rady města dne 4.2.2020, usnesení č. 51/20.

Zpracoval: Bc. Jaromír Nový – strážník pověřený řízením městské policie

Cílem strategie prevence kriminality je vytvořit pro obyvatele a návštěvníky bezpečný Rakovník.

Prevence kriminality zahrnuje opatření ke snižování rizika výskytu trestných činů, jakož i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a společnost, včetně strachu z kriminality. Prevence kriminality se snaží působit na různorodé příčiny kriminality. Předkládaná strategie chce svými dopady postihnout především kriminalitu obecnou, která ohrožuje a obtěžuje občany Rakovníka. Cílem aktivit prevence kriminality je snižování míry a závažnosti trestné činnosti, jejích příčin a následků a zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Strategický plán prevence kriminality města Rakovník na období 2020 - 2022 najdete ZDE

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení