Město Rakovník
MěstoRakovník

Prevence

Bezpečná cykloturistika s projektem Na kole jen s přilbou          

1

Společný projekt Týmu silniční bezpečnosti a jejího hlavního partnera Horské služby ČR „Na kole jen s přilbou“ vstoupil letos do již sedmého ročníku. Během uplynulých šesti let se s cyklohlídkami, jež po celou cyklistickou sezónu předávají užitečné rady ohledně bezpečné jízdy na kole, setkaly desetitisíce cyklistů. Stejně tomu bude i v letošním roce.

Jízda na kole má nesporně své kouzlo. Navíc při výletu do hor nám umožňuje poznávat atraktivní lokality, kam bychom pěšky při nejlepší vůli nestihli dorazit. Jízda na kole ovšem může mít i své stinné stránky. Ač se to leckdy nezdá, dá se na něm jezdit rychle, velmi rychle. Nejednou cyklisté úspěšně konkurují svým motorizovaným kolegům. Na rozdíl od nich však v případě kolize nemají možnost spolehnout se na žádný ochranný štít, který by mohl náraz ztlumit. Všechny negativní zkušenosti jsou tak často až nepříjemně bezprostřední.

Na úvod něco statistických údajů

V loňském roce zemřelo na českých silnicích 39 cyklistů, dalších 417 při nehodě utrpělo zranění těžké a 3 071 lehké. Nehody se však cyklistům nevyhýbají ani při jízdě mimo pozemní komunikace. Každoročně poskytuje Horská služba pomoc několika stovkám vážně zraněných cyklistů a koloběžkářů. „V roce 2016 poskytovala Horská služba pomoc cyklistům v celkem 691 případech. Dnes a denně se přesvědčujeme, že mnozí cykloturisté jako by zapomínali, že i při neopatrné jízdě mimo silnice jim hrozí riziko vážného úrazu. Navíc nejednou opomíjejí nutnou prevenci v podobě ochranné přilby. Svou negativní roli v častých případech sehrává i posilnění alkoholem,“ říká Jiří Brožek, náčelník Horské služby ČR.

Na kole bezpečně

Co poradit, aby byla jízda na kole bezpečná? Především je třeba se přesvědčit, že jízdní kolo je v řádném technickém stavu a splňuje požadavky na předepsanou povinnou výbavu. Na kolo je třeba usedat zásadně bez alkoholu a naopak s helmou. Navíc by cyklisté měli dbát na svou viditelnost. Ostatní mohou cyklisty snadno přehlédnout. Přitom jezdci na bicyklech nejsou v případě kolize prakticky vůbec chráněni. Je tedy především v jejich zájmu udělat vše pro to, aby byli ostatními zaregistrováni včas. To platí nejen na pozemních komunikacích, ale i na horských či vinných stezkách. Vždyť i kolize s chodcem může pro oba skončit s vážnými následky. Cyklisté by měli důsledně dbát na svou viditelnost i za dne. Lze proto doporučit používat oblečení a přilby ve výrazných barvách, přinejmenším alespoň pestře zbarvené doplňky. Vhodnou kombinací fluorescenčních a reflexních materiálů zajistí svou viditelnost pro ostatní za denního světla i za tmy. „Chování cyklistů by mělo být pro ostatní – především řidiče motorových vozidel – předvídatelné. Pokud cyklista udělá chybu, může ji řidič jiného vozidla ještě napravit. Nikoliv však v případě, že jeho chování je nečitelné,“ upozorňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Důležitost ovládání alespoň klíčových ustanovení pravidel silničního provozu snad není třeba připomínat.

Cyklista je právem považován za řidiče, byť nemotorového vozidla. A silnice jsou pro něj nebezpečnější než pro automobilisty. Pravděpodobnost jeho usmrcení při nehodě je zhruba 14x vyšší než u cestujícího v osobním vozidle a dokonce 112x vyšší než u pasažéra v autobusu. „Cyklisté by proto měli ve svém vlastním zájmu nejen důsledně dodržovat všechny zásady bezpečné jízdy na kole, ale také pamatovat na možné chyby ostatních účastníků silničního provozu. Defenzivní způsob jízdy se vyplatí,“ říká Roman Budský.

Na webovém portálu projektu www.nakolejensprilbou.cz pak na vás čeká celá řada dalších zajímavých informací.

Tým silniční bezpečnosti je značka, pod kterou vykonává své aktivity nezisková organizace Bezpečně na silnicích o.p.s. založená v roce 2010. Jejím hlavním posláním je prostřednictvím vhodných preventivních programů a aktivit přispívat ke snižování výskytu závažné dopravní nehodovosti. Více informací naleznete na webu http://www.tymbezpecnosti.cz

 

Asistent prevence kriminality

Provádí ve městě asistenční úkony při dohledu nad ochranou veřejného pořádku, dodržování pravidel občanského soužití a další související činnosti podle přesně stanovených postupů.

Vykonává činnost pod vedením určeného strážníka. Asistent nedisponuje žádnými pravomocemi ani statutem úřední osoby. Asistent spolupůsobí při dohledu nad dodržováním veřejného pořádku a zásad občanského soužití. Jeho úkolem je zejména:

  • seznamovat se s prostředím rizikových a sociálně vyloučených lokalit a vysvětlovat občanům účel své přítomnosti,
  • podávat písemné informace formou zápisu, popř. informovat ústně jednotlivé strážníky o zjištěných a řešených skutečnostech a problémech,
  • vykonávat dohled u základních škol (před zahájením vyučování a při ukončení vyučování a rozchodu žáků), a to jak dohled nad bezpečností dětí při začínajících projevech šikany, rvaček, okrádání školáků, kouření dětí, nebo jako prevence před distribucí omamných látek přímo před budovou školy,
  • provádět v úředních hodinách pravidelný dohled nad veřejným pořádkem v budovách městských i státních institucí jako je např. MěÚ Rakovník, ÚP, OSSZ, FÚ a další,
  • podílet se na dohledu nad veřejným pořádkem společně se strážníky Městské policie Rakovník a Policie ČR,
  • v případě zjištění jakéhokoli protiprávního jednání informovat obratem vedoucího pracovníka,
  • díky místní znalosti získávat a předávat k dalšímu opatření Městské policii Rakovník nebo Policii ČR informace o protiprávním jednání páchaném v rizikových či sociálně vyloučených lokalitách jako je např. odkládání objemného odpadu – nejčastěji nábytku, znečišťování veřejného prostranství a podobně,
  • v průběhu své práce se zejména zaměřovat na děti a mládež, upozorňovat děti na nevhodné chování, jako je nadměrný hluk, znečišťování veřejného prostranství (odhozené odpadky mimo sběrné nádoby a podobně), kouření a návštěvy pohostinství apod.,

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení