Město Rakovník
MěstoRakovník

Nesuchyně

Úplná uzavírka silnice č. III/2279 (úsek vedoucí centrem obce Nesuchyně) a částečná uzavírka silnice č. III/2279 (úsek od středu obce směrem na obec Milostín a Mutějovice) v k.ú. Nesuchyně bude probíhat z důvodu výstavby kanalizace a ČOV v obci v těchto termínech:

  1. etapa - úplná uzavírka silnice č. III/2279 – 2. 10. 2023 – 31. 3. 2024 (úsek silnice v intravilánu obce Nesuchyně při směru jízdy od dálnice D6 ke křižovatce s místními komunikacemi u prodejny COOP).
  2. etapa – částečná uzavírka silnice č. III/2279 – 1. 4. 2024 – 30. 7. 2024 (úsek silnice v intravilánu od prodejny COOP v obci Nesuchyně směrem na obec Milostín a Mutějovice).
  3. etapa – úplná uzavírka místních komunikací v obci dle vývoje stavby – 2. 10. 2023 – 30. 7. 2024.

Objízdná trasa:

  • po silnici č. III/2279 z obce Nesuchyně přes obec Milostín až do obce Povlčín ke křižovatce se silnicí č. III/2278. Po silnici č. III/2278 do obce Svojetín ke křižovatce se silnicí   č. II/227 a po této silnici pokračovat až ke křižovatce se silnicí I/6. Po této silnici až ke křižovatce se silnicí III/2279 a po této silnici zpět do obce Nesuchyně
  • obousměrná pro veškerý provoz
  • Po celou dobu uzavírky bude umožněn průjezd vozidlům IZS (HZS, ZZS, PČR) + BUS + vozidlům zimní údržby.

Zde k nahlédnutí DIO a CEU.

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení