Město Rakovník
MěstoRakovník

Nesuchyně

Úplná a částečná uzavírka silnice č. III/2279 v k.ú. Nesuchyně bude probíhat z důvodu výstavby kanalizace a ČOV v obci Nesuchyně v těchto etapách:

  1. etapa - úplná uzavírka silnice č. III/2279 – 1. 4. 2024 – 31. 8. 2024 (úsek silnice v intravilánu obce Nesuchyně při směru jízdy od dálnice D6 ke křižovatce s místními komunikacemi u prodejny COOP).
  2. etapa – částečná uzavírka silnice č. III/2279 – 1. 4. 2024 – 31. 8. 2024 (úsek silnice v intravilánu od prodejny COOP v obci Nesuchyně směrem na obec Milostín a Mutějovice).
  • Po celou dobu uzavírky bude umožněn průjezd vozidlům IZS (HZS, ZZS, PČR) + BUS
  • objízdná trasa pro 1. etapu (úplná uzavírka): po silnici č. III/2279 z obce Nesuchyně přes obec Milostín až do obce Povlčín ke křižovatce se silnicí č. III/2278. Po silnici č. III/2278 do obce Svojetín ke křižovatce se silnicí   č. II/227 a po této silnici pokračovat až ke křižovatce se silnicí I/6. Po této silnici až ke křižovatce se silnicí III/2279 a po této silnici zpět do obce Nesuchyně.
  • Objízdná trasa je obousměrná pro veškerý provoz.

DIO k nahlédnutí ZDE

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení