Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali

Radní projednávali 1

Vybrané zprávy z 35. schůze rady města.

Program pro poskytování dotací města v roce 2024 

Město Rakovník každoročně podporuje aktivity občanů, zájmových spolků aj. v oblasti sportu, kultury, životního prostředí a prevence sociálně patologických jevů, které nemají komerční charakter, realizují se na území města a významně tím přispívají k obohacení kulturního, společenského a sportovního života a zlepšení jeho životního prostředí.

V rámci Programu pro poskytování dotací města Rakovníka v roce 2024 bude opět rozděleno téměř 6 mil. Kč. Částky, určené pro poskytování dotací z rozpočtu města ve vyhlašovaných programech byly schválené v rámci rozpočtu města na rok 2024 takto:

  • v oblasti kultury 1 000 000 Kč
  • na podporu zájmových spolků 450 000 Kč
  • v oblasti životního prostředí 150 000 Kč
  • v oblasti prevence sociálně patologických jevů 150 000 Kč
  • v oblasti sportu 4 000 000 Kč

Rada města nově rozhodovala o žádostech do výše 250 000 Kč, zastupitelstvo města bude na svém březnovém zasedání rozhodovat o poskytnutí či neposkytnutí u částek přesahujících v žádosti částku 250 000 Kč. 

Doručené žádosti v jednotlivých oblastech a poskytnuté dotace v Kč

oblast

Počet žádostí

Požadovaná částka

V rozpočtu vyčleněno

Schváleno RM

ZM 11. 3.

rezerva

Kultura

43

1 966 530 

1 000 000 

940 000 

60 000 

Zájmové spolky

21

1 308 340 

450 000 

450 000 

Životní prostředí

6

142 600 

150 000 

125 800 

24 200 

Prevence soc. pat. jevů

10

264 600 

150 000 

145 000 

5 000 

Sport

70

8 199 607 

4 000 000 

1 466 000 

2 420 000 

114000 

 

Rekonstrukce bytu č. 11 v č. p. 4, Nádražní ulice v Rakovníku

Bylo vypsáno zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce bytu č. 11 v č. p. 4, Nádražní ulice v Rakovníku“. Byt má výměru 63 m2 a dispozici 2 + 1.Rozpočet na rekonstrukci činí 821 495,80 Kč bez DPH. Je zde počítáno s kompletní rekonstrukcí bytu, tj. podlahy, stěny, obklady, nová elektroinstalace, zdravotechnika, kanalizační a vodovodní vedení, elektroinstalace, výměna oken, dveří, kuchyňské linky a spotřebičů. Rekonstrukce je plánována v termínu od 18. 3. 2024 do 3. 5. 2024.

 

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník – stavební část

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník – stavební část“ bylo doručeno 5 nabídek. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvy o dílo INVESSALES, spol. s r.o., jejichž nabídková cena činí 49 396 347,87 Kč vč. DPH. Dále byly uzavřeny smlouvy s Jaroslavem Kodešem na výkon TDS stavby za cenu 794 970 Kč vč. DPH, s BUNG CZ s.r.o. na výkon koordinátora BOZP stavby za cenu 163 350 Kč vč. DPH a se SUDOP Project Plzeň a.s. na autorský dozor stavby za předpokládanou cenu 542 080 Kč vč. DPH.

Pro připomenutí:

V listopadu 2023 bylo zahájeno podlimitní otevřené řízení na stavební práce na výběr zhotovitele stavby „Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník – stavební část“. Předběžné náklady na realizaci celého projektu, tj. stavební práce, vybavení nábytkem a pomůckami bylo projektantem vyčísleny na 50, 9 mil Kč bez DPH. Ostatní inženýrská činnost (TDS, BOZP, AD atd.) se potom odhaduje na 1,5 mil. Kč bez DPH.

Větší část nákladů by měla být pokryta dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Žádost o dotaci byla podána v listopadu 2022, úspěšně prošla hodnocením formálních náležitostí a analýzou rizik a byla Centrem pro regionální rozvoj ČR doporučena k financování bez výhrady. Městu bylo vystaveno rozhodnutí o poskytnutí dotace v maximální možné výši stanovené výzvou, a to 40 mil. Kč. Zakázka na vybavení bude soutěžena v návaznosti probíhajících stavebních prací.

V podkroví má vzniknout odborná učebna cizích jazyků, odborná učebna zeměpisu a ateliér digitálních animací. Do schodišťového zrcadla bude vestavěn výtah, který zajistí povinnou bezbariérovost stavby.

Součástí projektu je i konektivita, která je povinnou součástí modernizace ve školách.

 

Ocenění cvičitelů a trenérů mládeže za rok 2023

Na základě návrhu sportovní komise na ocenění cvičitelů a trenérů mládeže za rok 2023 bude poskytnout peněžitý dar ve výši 3 000 Kč 12 navrhovaným cvičitelům a trenérům mládeže. Ocenění budou slavnostně předána z rukou starosty města na konci února. 

 

Konkursní řízení na místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Vinohrady Rakovník

Na základě písemného oznámení ředitelky MŠ Vinohrady Rakovník, o vzdání se funkce ředitelky ke dni 30. 6. 2024, bylo vyhlášeno konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Vinohrady Rakovník, Zd. Štěpánka 2232, s předpokládaným nástupem na výše uvedené vedoucí pracovní místo 1. 7. 2024.

Jmenování ředitele školy a školského zařízení upravuje § 166 školského zákona. Ředitel školy a školského zařízení je jmenován na základě zřizovatelem vyhlášeného konkursního řízení, a to na dobu 6 let. Oznámení o vyhlášení konkursního řízení a jeho realizaci bude zveřejněno na úřední desce města.

 

Datum vložení: 16. 2. 2024 7:53
Datum poslední aktualizace: 16. 2. 2024 7:59
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení