Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

103.RM

Vybrané zprávy ze 103. schůze rady města.

Monitorovací stanice kvality ovzduší

Město Rakovník obdrželo nabídku Středočeského kraje na umístění mobilní monitorovací stanice kvality ovzduší pro rok 2023. Stanice musí být umístěna v takové lokalitě, aby naměřená data a jejich následná analýza mohla být přijímána do celorepublikové databáze Informačního systému kvality ovzduší spravované ČHMÚ. Komise složená ze zástupců ČHMÚ a Středočeského kraje vybrala lokalitu v zahradě u odboru dopravy, kam bude v období od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2023 monitorovací stanice bezplatně umístněná.

 

Revitalizace zeleně v sídl. Zátiší – ul. Průběžná

Na základě vypsaného výběrového řízení byla k revitalizaci zeleně vybrána společnost ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o. s nabídkovou cenou1 472 570 Kč vč. DPH. Předpokládaná doba zahájení je 1. 9. 2022 a dokončení dle smlouvy o dílo nejpozději do 30. 11. 2022.

Pro připomenutí:

V loňském roce byla dokončena rekonstrukce chodníků a silnice v lokalitě na Zátiší ul. Průběžná. V rámci stavby bylo pokáceno a odstraněno několik stromů a keřů, které by bylo vhodné doplnit, a to v celé rekonstruované ploše. Oslovili jsme proto zahradní architektku, která nám zpracovala návrh osazení zeleně. Jedná se o zeleň v sídlišti, a proto byly vybrány druhy, které jsou na toto stanoviště vhodné a zvládají městské podmínky. Druhy jsou vybrány tak, aby zlepšily estetickou funkci stávající sídlištní zeleně. Konkrétně se jedná o výsadbu 54 ks stromů, 3871 ks keřů a 482 ks trvalek. Součástí zakázky jsou i materiál a realizační práce a následná tříletá rozvojová péče.

 

Elektronická atletická časomíra

Nákup elektronické atletické časomíry je jedním z vítězných projektů Participativního rozpočtu města Rakovník roku 2022. Systém elektronické časomíry je potřeba pro přesné měření při pořádání okresních a krajských atletických soutěží. Tento systém umožní přesnější výsledky běžeckých disciplín a umožní pořádání krajských soutěží.

Společně s Domem dětí a mládeže, který je předkladatelem projektu, jsme oslovili 3 společnosti, které se zabývají systémem elektronické atletické časomíry. Na základě nabídkových cen bylo rozhodnuto objednat u Dr. Svoboda – sportovní služby systém elektronické atletické časomíry značky Alge Timing, model OPTIc3 včetně příslušenství za celkovou cenu 498 600 Kč vč. DPH. Časomíra je přenosná a bude využívána na atletickém oválu u 3. základní školy a v atletickém areálu Sokolovny.

 

Šatny pro pozemní hokej HC 1972 Rakovník – projektová dokumentace – znovuzahájení

V termínu zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Šatny pro pozemní hokej HC 1972 Rakovník – projektová dokumentace“ byla doručena pouze 1 nabídka. Vzhledem k ylo tedy rozhodnuto zadávací řízení zrušit a zahájit opakované zadání VZMR.

Pro připomenutí:

Šatny pro pozemní hokej a ostatní zázemí již v nevyhovujícím stavu, bylo tedy rozhodnuto zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na stavbu 32 buněk v areálu SK. Jedná se o nahrazení budovy stejného rozsahu na stejném místě, kde nyní fungují šatny PH a které jsou nyní za hranicí životnosti.

V dubnu 2022 si nechali pozemní hokejisté zpracovat studii u Ing. Petra Křižáka. Tato studie je podkladem pro další stupně projektové dokumentace. Požadavkem je vytvoření dvoupatrové budovy z modulárních konstrukcí. Pro dodržení normových požadavků budou konstrukce doplněny dodatečným zateplením, tepelným čerpadlem a protipožárními opatřeními. Předpokládané náklady na výstavbu těchto šaten očekáváme okolo 25 mil. Kč bez DPH. Tato investice by se nejspíše stala ne provizorním, ale dlouhodobým řešením, namísto připraveného projektu na modernizaci celého areálu.

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení – ul. Pod Václavem II. etapa a ul. Fojtíkova v Rakovníku

V rámci letošní rekonstrukce v ulicích Pod Václavem II. etapa a ulice Fojtíkova dojde i k rekonstrukci veřejného osvětlení. Provede ji správce veřejného osvětlení společnost Pavel Srp za cenu: 573 426 Kč vč. DPH - ul. Pod Václavem a 425 778 Kč vč. DPH - ul. Fojtíkova. Termín realizace v ulici Pod Václavem se předpokládá od 20. 9. 2022 do 20. 12. 2022 a v ulici Fojtíkova od 1. 11. 2022 do 31. 5. 2022.

 

Rekonstrukce ulic Pod Václavem a Fojtíkova – II. etapy, Rakovník

Na základě doručených nabídek byla vybrána společnost Froněk, spol. s r.o. s nabídkovou cenou 12 609 856 Kč bez DPH, tj. 15 257 926 Kč vč. DPH. Předpoklad pro zahájení plnění smlouvy je září 2022 a dokončení dle smlouvy o dílo maximálně do 31. 5. 2023, s tím, že do konce roku 2022 bude dokončena komplet ulice Pod Václavem. V ul. Fojtíkova budou zrekonstruovány chodníky na severní straně ulice, poté do konce května 2023 bude dokončena ul. Fojtíkova celá.

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka bude provádět Jaroslav Kodeš za cenu 220 704 Kč vč. DPH a výkon koordinátora BOZP bude mít na starosti společnost Brain s. r. o. za cenu 54 450 Kč vč. DPH.

 

Pro připomenutí

 

Obnova dopravního režimu na náměstí

Od pátku 19. 8. 2022 bude obnoven původní režim na Husově náměstí. Úprava parteru před novým Víceúčelovým studijním a společenským centrem ještě není dokončena, ale bude umožněn výjezd směrem k Pražské bráně.

Právě z důvodu probíhající stavby na Žižkově náměstí je platební automat před gymnáziem mimo provoz. Je důležitě, aby byly využívání k platbě za parkování zbývající 4 platební automaty na Husově náměstí tak, aby při výjezdu nedocházelo ke zbytečným komplikacím.

 

Tradiční posvícení v Rakovníku

Ve dnech 3. - 4. září 2022 se koná v Rakovníku tradiční posvícení s bohatým programem.

V Letním kině proběhne Posvícení OPEN AIR 2022, kde vystoupí v sobotu několik kapel a v neděli zde zahraje k tanci a poslechu Václav Žákovec a večer proběhne divadelní představení Dva nahatý chlapi.

V rámci Posvícení na ulici proběhne řemeslný jarmark, prezentace vinařů a pivovar, živá hudba na dvou pódiích, řemeslné dílny a výstava fotografií v Roubence.

Výstavu kaktusů a jiných sukulentů, tradiční posvícenské trhy na Husově náměstí, den otevřených dveří v Domě dětí a mládeže a další program najdete ZDE, případně na stánkách Infocentra Rakovník nebo Kulturního centra.

Datum vložení: 19. 8. 2022 8:02
Datum poslední aktualizace: 19. 8. 2022 8:09
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení