Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ...  1

Vybrané zprávy ze 74. schůze rady města, která se konala 4. 8. 2021.

Rozšíření Sportovní haly, Rakovník – projektová dokumentace

Dne 24. 6. 2021 bylo zahájeno zadávací řízení v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Rozšíření Sportovní haly, Rakovník – projektová dokumentace“. Během lhůty pro podávání nabídek byla doručena pouze jedna nabídka od společnosti Atelier 99 s.r.o. za 8 840 000 Kč bez DPH. Nabídková cena převýšila dvojnásobně předpokládanou hodnotu zakázky, která byla stanovena ve výši 4,2 mil Kč bez DPH. Tuto částku jsme odhadli z poměru již vysoutěžených cen na projektovou dokumentaci bazénu a projektovou dokumentaci Tribuny na SK a částky z rozpočtu projektanta na realizaci těchto staveb.

Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na výběr zhotovitele projektu a prozatím odložit zahájení nového zadávacího řízení do rozhodnutí o úspěšnosti žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce a modernizace areálu SK Rakovník“.

 

Projekční práce - „Přednádraží ŽST Rakovník“

Již od roku 2018 probíhají jednání o průběhu koordinace projektů města Rakovník a Správy železnic. SŽ chce v letech 2023 - 2024 do železniční stanice Rakovník investovat cca 1 mld. Kč. Součástí této investice je zejména kompletní přestavba kolejiště související s výstavbou nástupišť, úprava interiérů výpravní budovy s jejím částečným pronájmem, výstavba cyklověže apod. (V příloze naleznete leták k tomuto projektu).

Momentálně bylo rozděleno území z hlediska investic. SŽ investičně zahrne do svého projektu 2. etapu P+R, čímž dojde ke zdvojnásobení parkovací kapacity oproti 1. etapě, kterou budeme realizovat v roce 2022 v ulici Nádraží (68 parkovacích míst). Prostor přednádraží ŽST Rakovník na pozemcích města investičně zajistí Město Rakovník.

Rada města tedy rozhodla objednat komplexní projekční práce u projekční kanceláře Ateliér Kprojekt, s.r.o. za cenu 177 386 Kč vč. DPH na přednádraží ŽST Rakovník.

 

Parkování v ul. Nádraží, Rakovník

Po posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Parkování v ul. Nádraží, Rakovník“ byla ze 7 nabídek vybrána společnost Chládek & Tintěra a.s., která nabídla cenu Kč 7 031 435 vč. DPH.

Výkon TDS bude zajišťovat Ing. Karel Endyš za cenu 118 000 Kč (není plátce DPH) a výkon koordinátora BOZP společnost RAKOFIRE s.r.o. za cenu 47 916 Kč vč. DPH.

P+R bude zařazeno do investičních projektů roku 2022 tak, aby bylo možné požádat o případnou dotaci na vybudování tohoto parkoviště.

 

Kabelová přípojka NN pro VSSC Rakovník

Kabelovou přípojku NN pro víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník bude provádět společnost ELEKTROMONT Matějka, a. s. za cenu 931 787,79 Kč vč. DPH.   

Jedná se o přípojku, která připojuje odběrné místo k distribuční síti. S ohledem na harmonogram realizace vlastní stavby rekonstrukce VSSC Rakovník byl navržen termín realizace od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021.

                                                                      

Participativní rozpočet 2022

Garanti projektu participativního rozpočtu pro rok 2022 opět předložili radě města Pravidla pro předkladatele participativního rozpočtu 2022 pod názvem „Rozhodněte sami“. O těchto pravidlech bude rozhodovat zastupitelstvo města na svém zářijovém zasedání.

 

Nové závory na náměstí

Na Husově náměstí v Rakovníku byly nainstalovány závory nové generace. U bývalých závor v poslední době přibývaly poruchy, proto bylo dohodnuto, že dodavatelská firma v rámci záruky demontuje starý systém a umístí zde nové závory i s počítačem a SSD disky.

 

 

Pro připomenutí

 

Rezervační systém

Možnost objednání mají občané prozatím u agend odboru dopravy – registru řidičů a registru vozidel. Pro začátek byl zvolen 1 den v týdnu (úterý), další dny se přidají dle případného většího zájmu ze strany občanů.

Najdete ho na webových stránkách města: chci-si.../rezervacni-system/

 

Klání o Krakovecký meč

Obec Krupá jako loňský vítěz sportovně - společenské akce "Klání o Krakovecký meč" bude pořádat 16. ročník této soutěže, kterou plánuje uskutečnit v sobotu 11. září 2021 v Krupé. Přihlásit se může obec či městys do středy 18. srpna 2021.

 

Video

Unikátní 360° VR video města Rakovník naleznete zde: volny-cas/video-360/, https://www.youtube.com/watch?v=ElCknQLwEdY

 

Vánoční strom

Město Rakovník hledá vhodný vánoční strom, který se stane dominantou Husova náměstí.  Do hledání se jako každoročně mohou zapojit také občané.

Své návrhy můžete oznámit na odbor správy majetku – kontakt: 313 259 129, zelen@murako.cz.

Datum vložení: 12. 8. 2021 8:01
Datum poslední aktualizace: 12. 8. 2021 8:03
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení