Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 53. schůze rady města, která se konala 7. 10. 2020.

Uzavření MŠ V Lukách

Rada města vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy V Lukách Rakovník o omezení provozu mateřské školy na období od 5. 10. do 6. 10. 2020 a následném přerušení provozu mateřské školy na období od 7. 10. do 16. 10.2020 z organizačních důvodů.     

 

Podkroví 1. ZŠ

Městu Rakovník byla sdělena informace o podporovaných aktivitách z IROP 2021+ v následujícím programovém období 2021-2027.

Na základě toho se rada města rozhodla uzavřít objednávku na vypracování architektonicko-provozní studie pro využití podkroví 1. ZŠ Rakovník s Ing. arch. Karlem Zuskou za cenu 125 000,- Kč. Je důležité zvážit možnost využití připravované dotace pro rozvoj 1. ZŠ Rakovník.

V podkroví školy by se mohly zajistit kvalitnější podmínky pro výuku odborných předmětů. Prostory by se daly využít k naplňování specifických cílů jako animační ateliér, jazyková učebna, místnost pro komunitní setkávání, kabinet pro učitele a klidová zóna využitelná např. pro reedukaci, ale rovněž by se mohla spojit s knihovnou, která by se do těchto prostor hodila.

 

Veřejné WC na autobusovém nádraží

Rada města vypsala zadávací řízení k podání nabídky na stavební úpravy sociálního zařízení v objektu č. p. 2609 v Rakovníku.

Společnost Anexia nemá nadále zájem provozovat WC a nebude ani nijak zajišťovat jejich další využití. Vzhledem k plánovanému odstavení veřejných WC na Husově náměstí z důvodu rekonstrukce budovy, bylo jednáno o možnosti provozování WC na autobusovém nádraží vlastními prostředky.

Rada města proto uzavřela smlouvu o výpůjčce se společností Anexia, která zároveň udělila souhlas s rekonstrukcí a vybudováním samostatného vchodu, aby nemusely být WC závislé na provozní době informační kanceláře.

 

Zimní údržba

Rada města se rozhodla vydat nařízení města č. 2/2020 o vymezení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti na průjezdních úsecích silnic v podmínkách zimního období a zároveň schválila operační plán zimní údržby komunikací na území města Rakovníka pro období listopad 2020 až březen 2021.            

 

MŠ Klicperova – oprava chodníků

Rada města se rozhodla uzavřít smlouvu s M+J Pavel, v.o.s., jejímž předmětem je rekonstrukce chodníku podél hlavní budovy Mateřské školy Klicperova v č. p. 1904, ulice Klicperova v Rakovníku za cenu 949 668,38 Kč včetně DPH.

V roce 2016 a 2017 byl v Mateřské škole Klicperova v Rakovníku zrekonstruován přístupový chodník do mateřské školy a podél budovy. Vzhledem k tomu, že i chodníky v zahradě a okolo hracích ploch jsou ve špatném, v některých místech i havarijním stavu a mateřská škola má tuto závadu v zápise z kontroly bezpečnosti práce, musí se rekonstrukce zrealizovat do konce letošního roku.

 

Upozornění:

Omezení úředních hodin

Na základě usnesení vlády k omezení fungování úřadů se od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 stanovují úřední hodiny Městského úřadu v Rakovníku takto:

 

Pondělí           8:00 - 13:00 hod

středa           12:00 - 17:00 hod.

 

Poplatky je možné uhradit převodem na účet MěÚ Rakovník. Vzhledem k mimořádným opatřením žádáme občany, aby omezili osobní návštěvu budov a kanceláří Městského úřadu Rakovník ve věci vyřizování záležitostí pouze na nezbytně nutné případy. 

V rámci obecního živnostenského úřadu apelujeme o preferování telefonických dotazů.

 

Sportovní hala – investiční záměr

Dne 7. 10. 2020 došlo k veřejnému představení analýzy a vysvětlení jednotlivých variant investičního záměru rekonstrukce/novostavby Sportovní haly v Rakovníku.

Aktualizované informace, video z přímého přenosu a prezentaci najdete na webových stránkách města: mesto-1/rozvoj-mesta/pripravovane-projekty/sportovni-hala-investicni-zamer/.

 

 

Datum vložení: 12. 10. 2020 13:20
Datum poslední aktualizace: 12. 10. 2020 13:32
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení