Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 31. 10. 2019

-

logo

Vyhlášení soutěže „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“

5. ročník soutěže pro děti mateřských a žáky 1. stupně základních škol v Rakovníku „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“ se blíží. Každá škola obdrží jeden označený vánoční stromeček od Městských lesů Rakovník, který bude vystaven na Husově náměstí před budovami radnice. Výtvarné techniky nejsou omezeny, každá škola nazdobí jeden vánoční stromeček, umístěný před budovami radnice na Husově náměstí v Rakovníku.  Ozdoby by měly být zhotoveny z  materiálu, který odolá povětrnostním vlivům. K určení hlavního vítěze proběhne veřejná anketa na webových stránkách města. Hlavní vítěz soutěže bude oceněn zvláštní cenou. Oceněni budou též všichni účastníci soutěže. Ceny budou předány před budovou radnice dne 19. 12. 2019 od 10.00 hodin. Školy si připraví k této příležitosti krátký hudební program.

Soutěž je vyhlášena k datu:

1. 11. 2019

Instalace stromků před radnicí:

9. 12. 2019

Zdobení stromků na náměstí:

10. až 12. 12. 2019

Anketa na webových stránkách města:

13. až 18. 12. 2019

Vyhodnocení ankety a předání cen:

19. 12. 2019

Odstrojení vánočních stromečků:

6. 1. 2020

 

 

Úspora na projektu „Stavební úpravy vstupního parteru – městský plavecký bazén Rakovník“

V souvislosti s realizací projektu, který se v současné době nachází ve fázi těsně před přejímkou díla a následnou kolaudační prohlídkou, došlo k některým změnám projektu. Výsledkem je úspora celkem 349 723,25 Kč bez DPH. Rada města proto rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projekt „Stavební úpravy vstupního parteru - městský plavecký bazén Rakovník“ se společností Froněk, spol. s r.o., Rakovník, měnící cenu díla z 6 424 965,34 Kč bez DPH na 6 075 242,09 Kč bez DPH.

 

Zadání komplexní projektové dokumentace na projekt „Parkování v ul. Nádražní, Rakovník“

V roce 2015 bylo na základě rozhodnutí vedení města zadáno osvědčené projekční kanceláři Ateliér Kprojekt zpracování studie výrazného navýšení parkovací kapacity v ul. Nádraží (mezi odborem dopravy a vlakovým nádražím). Ve studii naleznete variantu se zachováním naprosté většiny stávajících stromů. Na obou stranách by takto šlo umístit až 120 kolmých parkovacích míst. Rada města na své 26. schůzi objednala zpracování komplexní projektové dokumentace ve stupních DUR+DSP a DPS vč. inženýrské činnosti projektu „Parkování v ul. Nádraží, Rakovník“ projekční kanceláři Ateliér Kprojekt, s. r. o., Rakovník, za cenu 164 052,‑ Kč vč. DPH. V rámci tohoto zpracování projektové dokumentace se bude v této fázi zpracovávat pouze ta část parkovacích míst, která je umístěna na pozemcích ve vlastnictví města (parkovací pás směrem k autobusovému nádraží), kde by se dalo umístit až 69 kolmých parkovacích míst. Parkoviště pak bude dvěma novými schodišti propojeno přímo s autobusovým nádražím, parkovací místa budou lemována chodníkem. Termíny zpracování projektové dokumentace a přípravy projektu jsou přímo závislé na dokončení nového územního plánu a jsou tedy přímo spojeny s termínem jeho dokončení.

 

U druhé části umístěné částečně na pozemcích Českých drah, které jsou součástí převodu na SŽDC (Správa železniční dopravní cesty), se nepodařilo s jejich současným vlastníkem nalézt shodu a v jednáních se bude moci pokračovat až po realizaci převodu na nového vlastníka. Ten samý problém se týká i prostranství před nádražní budovou.

 

Změna termínu dokončení ucelené části projektu „Rekonstrukce ul. Dukelských hrdinů – Nad Nemocnicí Rakovník“

Projekt byl od svého počátku rozdělen z důvodu koordinace se správci inženýrské infrastruktury a stavebníkem bytového domu (BD) v ul. Nad Nemocnicí na 2. etapy.  1. etapa byla zrealizována v roce 2018, inženýrské sítě (vodovod, kanalizace) byly zrekonstruovány již v roce 2016. Zahájení 2. etapy se uskutečnilo 20. 9. 2019. Výstavba BD je oproti původnímu harmonogramu ve skluzu cca 3 měsíce. Kanalizační a vodovodní přípojka budou muset být realizovány za kompletní uzavírky a tedy v době, kdy již bude dokončena v současné době rozestavěná část ulice Dukelských hrdinů, kolem garáží (předpoklad dokončení do 15. 12. 2019). Přípojky pro BD tak budou moci být realizovány spíše až v jarních měsících do poloviny dubna 2020 a následně bude moci být dokončena i rekonstrukce komunikace ul. Nad Nemocnicí.

 

Rada města tedy uzavřela dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projekt „Rekonstrukce ul. Dukelských hrdinů – Nad Nemocnicí, Rakovník“ se společností Froněk, Rakovník, který mění termín dokončení ucelené části díla z 15. 12. 2019 na 30. 6. 2020.

etapizace

Nová vedoucí odboru správy majetku MěÚ Rakovník

Rada města vzala na vědomí návrh tajemníka na jmenování vedoucího odboru správy majetku a jmenovala do funkce vedoucího OSM MěÚ Rakovník Bc. Markétu Dubinovou s účinností od 1. 1. 2020.  

Návrh tajemníka na jmenování vedoucí odboru správy majetku byl podán ve vazbě na výsledek výběrového řízení konaného dne 18. 10. 2018 s tím, že zcela respektoval závěr komise, která stanovila pořadí uchazečů o funkci tak, že na první místo byla určena uchazečka Bc. Markéta Dubinová. Pořadí stanovila komise ze 4 uchazečů, kteří se do výběrového řízení přihlásili a následně se dostavili na písemnou část a ústní pohovor.

Datum vložení: 31. 10. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 31. 10. 2019 0:00
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení