Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 14. 3. 2019

-

logo

Oprava hlediště letního kina v Rakovníku má svého zhotovitele

Avizovanou opravu hlediště letního kina v Rakovníku provede firma B+P Hájek s.r.o., Rakovník, za cenu 3 091 496,05 Kč bez DPH. Předpokládané zahájení prováděných prací je stanoveno po skončení sezóny letního kina, tzn. 2. září - prosinec 2019.

 

Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ICT a konektivita v rámci modernizace 2. ZŠ Rakovník“

Rada města uzavřela smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „ICT a konektivita 2. ZŠ Rakovník“ se společností GraphTech spol. s r.o., Plzeň, v navrhovaném znění, za cenu 4 123 711,- Kč bez DPH. Zakázka sestává z vybavení ICT (informační a komunikační technologie) a s ním spojenou konektivitou k místní počítačové síti.

Z celého projektu bylo toto zadávací řízení třetí ze 4 částí (stavba, ICT+ konektivita, nábytek a pomůcky).         

 

Výsledek zadávacího řízení pro stavební úpravy turistické ubytovny ve Skryjích

Rada města uzavřela smlouvu o dílo s Romanem Topinkou, Rakovník, na stavební úpravy turistické ubytovny č. ev. 124, Skryje nad Berounkou. Úpravy budou provedeny za cenu 2 649 615,95 Kč vč. DPH. Tato ubytovna ve vlastnictví města Rakovník je odborem správy majetku celoročně pronajímána široké veřejnosti. Vzhledem k havarijnímu stavu pavlačí a dále také střešní krytiny, byl vypracován projekt, který řeší výměnu konstrukčních částí pavlačí včetně nového zastřešení těchto pavlačí, výměnu střešní krytiny včetně opravy nadstřešních konstrukcí (odvětrání).

 

Kompostéry

Zájemci mohou stále získat kompostéry. Žádat o ně mohou majitelé pozemků v k. ú. Rakovník, kteří o něj zatím nepožádali. Kompostéry mají objem 1000 l a jsou k dispozici pro občany zdarma. Podmínkou je jejich použití na území města, po 5 letech se stanou majetkem občanů, které je budou mít ve výpůjčce. Stále je k dispozici zhruba 100 kusů z celkových 850. Žádost o kompostéry vyřizuje pan Štrougal (pstrougal@murako.cz) nebo paní Škvárová (mskvarova@murako.cz).

 

Sebeobrana pro ženy

Městská policie Rakovník pořádá ve spolupráci s Judo club Praha seminář zaměřený na sebeobranu pro ženy. Uskuteční se 11. 4. 2019 v tělocvičně 2. ZŠ. Začátek semináře je v 17:00, vstup je zdarma a pouze pro ženy. Vhodná je sportovní obuv na přezutí a pohodlný oděv. Na místě bude otevřena šatna, kde bude možnost se převléci. Celá akce se uskuteční pod záštitou starosty města.

 

4. zasedání zastupitelstva města

Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční v pondělí 18. 3. 2019 od 17:00 hodin v Domě osvěty v Rakovníku.

 

Vybudování kruhového objezdu u Nového Strašecí

V termínu od 15. 4. 2019 do 31. 8. 2019 je plánováno zahájení stavebních prací na vybudování kruhového objezdu na křižovatce silnic II/239 a II/606 v Novém Strašecí (u benzinové pumpy a Lidlu). Nejedná se o akci města Rakovník, nicméně předáváme tuto informativní zprávu, protože se dá očekávat zkomplikování dopravy. Termín provádění prací bude upřesněn při ústním jednání.

 

Zadávací řízení na opravu střešní krytiny radnice

Rada města opětovně vypsala zadávací řízení k podání nabídky na výměnu střešní krytiny radnice, Husovo nám. 29 a 30 v Rakovníku. Stávající střešní krytina bude nahrazena novou z pálených tašek bobrovek, kladených ve dvojité vazbě, dále bude provedena výměna střešních latí a částečná oprava krovu.

 

Opětovné vypsání zadávacího řízení na I. etapu revitalizace školního dvora 1. ZŠ Rakovník

Rada města rozhodla opětovně vypsat výběrové řízení k podání nabídky na avizovanou I. etapu revitalizace školního dvora 1. základní školy, Martinovského čp. 153, Rakovník. Dvůr je využíván školními dětmi v době vyučování a dále i školní družinou, která sídlí v přilehlé budově, tzv. Omáčkovně. Projekt revitalizace školního dvora je rozdělen na dvě etapy vzhledem k tomu, že se v budoucnu počítá s revitalizací budovy Omáčkovny. První etapa počítá s výstavbou venkovní učebny (dřevěné terasy), s revitalizací části dvora spočívající v nové zámkové dlažbě, travnatých plochách a v dodání a instalaci hracích prvků. Termín této akce je plánován od 1. 7. do 30. 8. 2019.

 

Vyhlášení konkurzu na funkci ředitele/ředitelky MŠ Průběžná

Rada města vyhlašuje ke dni 1. 3. 2019 konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Průběžná Rakovník, Průběžná 2312, s předpokládaným nástupem na výše uvedené pracovní místo 1. 7. 2019.

 

Umělecké dílo v MPZ Martinovského

V únoru 2019 začaly v ulici Martinovského práce, které jsou nejen završením obnovy povrchu komunikací, ale zahrnují i rekonstrukce podzemních vedení. Inženýrské sítě jejich správci rekonstruovali v průběhu minulého roku, k jejich dokončení došlo na začátku letošního roku. Nyní může město Rakovník provést finální úpravy. Dojde jak k obnově povrchů chodníků, tak i k vydláždění pojížděných komunikací. V rozšířeném svažitém prostoru nad gymnáziem vznikne odpočinkový prostor. Od počátku projektu je počítáno s osazením uměleckého díla. V loňském roce došlo k jednání s akademickým sochařem Zdeňkem Maninou, který předložil návrh sochy pro tento parter. Vzhledem k vysokým nákladům, které by pořízení tohoto díla znamenalo, byl vyzván Mgr. Dalibor Blažek k vytvoření alternativního návrhu. Ten společně s Mgr. Petrem Holečkem předložil návrh, který byl společně s původním návrhem předložen radě města ke schválení dalšího postupu. Rada města na svém jednání rozhodla o tom, že do parteru bude umístěna socha P. Holečka a D. Blažka. Můžeme se proto těšit na sochu, která vychází z filosofického díla Alberta Camuse - ten ve svém Mýtu o Sisyfovi pojednává působivě o lidském údělu. Z tohoto díla nositele Nobelovy ceny vycházejí autoři, kteří zhmotňují myšlenku, že ne vždy musí být hnacím motorem našeho konání cíl, ale že důležitá je zvolená cesta a úsilí, jež na ní člověk vynakládá. Celá dramatičnost kompozice je založena na kontrastu mohutného objektu a subtilní lidské postavy. Motiv využívá svažitosti dané pasáže intravilánu, kdy je úsilí postavy umocněno protiváhou svažitého terénu. Lidská figura bude v menším měřítku, než je skutečná velikost člověka, a bude odlita z bronzu. Koule o průměru 2 metrů bude mít povrch, který nám dá pocítit tíhu této hmoty. Cena sochy je 450 000,- Kč, instalována bude do konce srpna 2019.

MPZ_martinovskehoMPZ_martinovskehoMPZ_martinovskeho

Datum vložení: 14. 3. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2019 0:00
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení