Město Rakovník
MěstoRakovník

Programy na podporu zdravotnictví

Programy na podporu zdravotnictví 1

Programy jsou zaměřené na posílení zájmu lékařů o poskytování zdravotních služeb v našem městě.

Rada města vyhlásila 2 programy na podporu zajištění zdravotní péče v našem městě. Vyhlášení je především z důvodu zatraktivnění města pro lékaře (aktuálně pediatry a zubaře), aby si ve městě otevřeli praxi. Do rozpočtu na rok 2024 je na tento účel vyčleněna částka 1 400 000 Kč.

 

Program pro poskytování dotací a návratné finanční výpomoci města Rakovníka pro zajištění zdravotních služeb v roce 2024

Město Rakovník se ve svém územním obvodu snaží zajistit co největší dostupnost primární zdravotnické péče pro svoje občany, a proto zavádí program zaměřený na posílení zájmu lékařů o poskytování zdravotních služeb na svém území. Cílem programu je zajištění dostupnosti poskytování zdravotních služeb pro občany města.

Program zamýšlí finančně podpořit lékaře při zřízení nové lékařské praxe na území města Rakovníka od 1. 3. 2024 podle potřeb obyvatel města. Program je dále zaměřený i na podporu převzetí stávající praxe po lékaři působícím ve městě.

Pro rok 2024 mají přednost především obory praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie a zubní lékařství. V případě dostatku finančních prostředků je možná podpora i pro jiné odbornosti.

V roce 2024 byla do programu vyčleněna částka 800 000 Kč. Maximální výše dotace/návratné finanční výpomoci pro jednoho žadatele v tomto programu se stanovuje ve výši 400 000 Kč. Výši dotace/návratné finanční výpomoci stanovuje město Rakovník na základě individuálního posouzení žádosti po zohlednění všech skutečností.

 

Program pro poskytování dotací formou stipendia pro studenty oboru stomatologie

Program je zaměřený na podporu studentů studujících obor stomatologie. Program řeší současnou i budoucí zhoršenou dostupnost primární péče v oblasti zubního lékařství ve městě Rakovníku. Zamýšlená finanční podpora má motivovat studenty k úspěšnému dokončení studia a k poskytování praxe v zubním lékařství ve městě Rakovníku.

V roce 2024 byla do programu vyčleněna částka 600 000 Kč. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele v tomto programu se stanovuje ve výši 200 000 Kč/akademický rok.

 

Veškeré další informace k vyhlášeným programům a žádosti najdete ZDE.

 

Datum vložení: 30. 1. 2024 9:43
Datum poslední aktualizace: 30. 1. 2024 9:52
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení