Město Rakovník
MěstoRakovník

Oprava zárubní zdi u kostela sv. Bartoloměje

Oprava zárubní zdi u kostela sv. Bartoloměje  2

Archeologický výzkum při opravě zárubní zdi u kostela.

Od srpna 2020 do května roku 2021 probíhal archeologický dozor Muzea T. G. M. Rakovník při opravě kamenné zárubní zdi mezi kostelem sv. Bartoloměje a zvonicí z roku 1495, stojící samostatně před severním průčelím trojlodí v mírně vyvýšeném travnatém prostranství. Tato zárubní zeď ohraničuje a staticky zajišťuje toto vyvýšené prostranství se zvonicí ve vzdálenosti 10 m od kostela. Na základě písemných pramenů se předpokládá, že chrám byl zbudován na místě staršího románského kostela sv. Mikuláše, který byl spolu s nejbližším okolím, tzv. Zákostelím, v roce 1119 z rozkazu Vladislava I. opevněn vlastním ohrazením (valy s příkopem) a který v roce 1349 vyhořel. Nový kostel zasvěcený sv. Bartoloměji byl vystavěn v průběhu 14. století jako síňové trojlodí na základě svolení Karla IV. Kostel sv. Bartoloměje tak tvořil od počátku spolu se zvonicí a hřbitovem rozlehlý přirozený samostatně opevněný areál ve východní části historického jádra města. Opevnění zaniklo až v průběhu 19. století.

Oprava, jejímž investorem bylo Město Rakovník, probíhala úsekovým rozebíráním základu zdi a v těchto vybraných úsecích vždy cca po 2 m délky zdi byl základ nově zpevněn bez rozebrání zídky nad ním. V 5 úsecích pod zvonicí došlo k nálezu lidských kosterních ostatků, které se nenacházely v anatomické poloze, nešlo o kompletní jedince a nacházely se v hromadách pod základem zdi, který jednoznačně v době svého vzniku porušil původní pohřebiště podél severní strany kostela. Ze zásypů byly vyzvednuty nečetné keramické zlomky pozdně středověkého stáří (konce 13. – 15. století).

Ostatky byly vyzvednuty a dva zlomky čelistí ze dvou jedinců (horní a dolní čelist) byly na základě dohody s investorem poslány na radiouhlíkové datování. Dolní čelist byla datována do rozmezí let 1492-1639 (kalibrační rozmezí dat), horní čelist 1281-1390. Vzhledem k tomu, že zárubní zeď byla postavena zároveň se stavbou zvonice na konci 15. století, je více než jisté, že byla stavěna do ještě živého pohřebiště, které svou stavbou narušila a zároveň tento historický fakt zpřesňuje dataci dolní čelisti. Datace horní čelisti pak vypovídá o existenci pohřebiště u kostela už od konce 13. století a tím potvrzuje zároveň návaznost existence kostela sv. Bartoloměje ze 14. století na místě prameny zmiňovaného staršího chrámu sv. Mikuláše.

Pohřbívání na této severní straně kostela tou dobou muselo zcela zaniknout. Pohřby jsou archeologicky doloženy až do poloviny 18. století na jižní straně (viz výzkum z roku 2009 při budování plynovodu).

 

Foto K. Blažková - Pohled od západu na úsek zárubní zdi s narušenými lidskými ostatky.

Přílohy

DSC_1429.JPG

DSC_1429.JPG
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 6,08 MB
Datum vložení: 31. 5. 2021 10:30
Datum poslední aktualizace: 31. 5. 2021 10:34
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení