Město Rakovník
MěstoRakovník

Opakované veřejné projednání Návrhu Územního plánu Rakovník

UP

Opakované veřejné projednání proběhlo 29. 1. 2020, nyní je prostor pro zasílání připomínek.

Vzhledem k tomu, že na základě veřejného projednání (28. 11. 2017) došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu, opakované veřejné projednání upraveného Návrhu Územního plánu Rakovník se uskutečnilo 29. 1. 2020 v 16:00 hodin v sále Kulturního centra v Rakovníku. Nyní je prostor pro uplatnění písemných připomínek.

Upozornění:

  • každý může do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k projednávaným úpravám, tj. do 5. 2. 2020 včetně,
  • ve stejné lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených upraveným návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit u pořizovatelů písemné námitky, tj. do 5. 2. 2020 včetně,
  • dotčené orgány a krajský úřad uplatní ve stejné lhůtě, tj. do 5. 2. 2020 včetně, svá stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám uplatněných po stanovené lhůtě se nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje nebo regulačním plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Oznámení a materiály k opakovanému veřejnému projednání Návrhu Územního plánu Rakovník z úřední desky najdete ZDE.

Návrh nového územního plánu najdete ZDE.

Datum vložení: 2. 1. 2020 12:25
Datum poslední aktualizace: 30. 1. 2020 8:07
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení