Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zhotovitel projektu páteřní cyklostezky vybrán


logo

Zhotovitel projektu páteřní cyklotrasy vybrán

Cyklisté, ale i pěší, kteří se pohybují v okolí Rakovnického potoka, se dočkali. Město Rakovník vybralo zhotovitele projektu páteřní cyklotrasy městem, jehož součástí je i vybudování mimoúrovňových křížení cyklotrasy s Ottovou a Nádražní ulicí. Páteřní cyklotrasu vybuduje společnost Chládek & Tintěra, Litoměřice za 6 717 634 Kč vč. DPH.

„Okolí Rakovnického potoka je častým cílem vycházek rodin s dětmi a zvýšení jejich bezpečnosti tím, že nebudou muset přecházet dvě velmi rušné komunikace, je prvořadým cílem tohoto projektu,“ řekl starosta města Pavel Jenšovský a dodal: „Jsem rád, že se nám podaří tento projekt zrealizovat ještě v letošním roce.“

Město Rakovník získalo na tento projekt dotaci z IROP ve výši 8 097 215 Kč, když se tímto projektem dostalo mezi 118 úspěšných projektů. „Do této částky jsou však započítány i projektové práce, služby technického dozoru investora, BOZP a další,“ dodal místostarosta Miroslav Samaš. Město Rakovník může pomocí dotace uhradit až 90 % uznatelných nákladů.

Stavební práce budou zahájeny v červenci a dokončeny v listopadu letošního roku.

Alida Štulajterová, tisková mluvčí MěÚ


5. 6. 2017 Zobrazit méně

Stránka