Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Organizační řád Městského úřadu Rakovník

Rada města vydává dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tento Organizační řád Městského úřadu Rakovník.

Příloha 1. Organizačního řádu - Organizační struktura
Kancelář tajemníka úřadu
Ekonomický odbor           
Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu
Odbor vnitřních věcí
Odbor správy majetku
Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence
Odbor životního prostředí
Odbor výstavby a investic
Odbor dopravy
Správní odbor a obecní živnostenský úřad
Útvar interního auditu

Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Rakovník (účinnost od 1. 10. 2018)

Příloha k Dodatku č. 1 k Organizačnímu řádu  - Organizační struktura
Kancelář tajemníka úřadu
Ekonomický odbor           
Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu
Odbor vnitřních věcí
Odbor správy majetku
Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence
Odbor životního prostředí
Odbor výstavby a investic
Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Rakovník (účinnost od 1. 1. 2019)

Příloha k Dodatku č. 2 k Organizačnímu řádu  - Organizační struktura odboru správy majetku
Odbor správy majetku

Dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Rakovník (účinnost od 1. 7. 2019)

Přílohy k Dodatku č. 3 k Organizačnímu řádu  - Organizační struktura
Kancelář tajemníka úřadu
Odbor dopravy         
Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu
Ekonomický odbor
Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence