Město Rakovník
MěstoRakovník

Přihlášený projekt 2021

Přihlášený projekty do PaR 2021

V termínu do 31. 12. 2020 byl doručen 1 projekt v rámci Participativního rozpočtu 2021.

Po kliknutí na název projektu se Vám otevře jeho stručná charakteristika.

Doručený projekt byl následně zkontrolován garanty PaR po formální stránce a splňuje veškeré náležitosti stanovené pravidly. Následně byl projekt zaslán k vyjádření příslušným odborům úřadu.

Dalším krokem by mělo být veřejné projednání, které však garanti projektu vzhledem k nepříznivé epidemické situaci doporučilo nerealizovat a přistoupilo se rovnou k veřejnému hlasování. 

Hlasování probíhalo od 8. 3. 2021 do 31. 3. 2021 a zúčastnilo se ho celkem 158 respondentů, z toho byly vyřazeny 4 neplatné odpovědi. Každý respondent měl k dispozici 2 pozitivní hlasy a 1 negativní hlas. Hlasování proběhlo v hlasovacím modulu Survio prostřednictvím elektronického hlasovacího lístku. Jednotliví respondenti byli garanty ověřeni a ztotožněni v informačním systému Radnice - VERA. Projekt získal celkem 286 hlasů pozitivních hlasů.

Rada města na své 66. schůzi konané dne 14. 4. 2021 schválila doporučení zastupitelům města vzít tento projekt na vědomí a posunout vývoj do další fáze. 

Jeho realizace bude tedy garanty projektu předložena na červnovém zasedání zastupitelstva města ke schválení.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení