Město Rakovník
MěstoRakovník

Hnízda pro jiřičky a vlaštovky

Popis: Návrh na realizaci umístění třiceti umělých hnízd pro jiřičky a vlaštovky v Rakovníku

Předkladatel návrhu: Mgr. Barbora Knotová Vaicová

Lokalita: budovy ve vlastnictví / správě města

Předpokládané náklady: 36 000 Kč

Charakteristika projektu: Předkladatelka touto cestou upozornila na fakt, že ve městě ubývá možností, kde mohou hnízdit ptáci, kteří žijí v blízkosti lidí. Navrhované řešení vytvoří ubývající bezpečná hnízdiště pro synantropní druhy, kterým kvůli stavebním úpravám a zásahům do hnízdišť ubývá vhodné životní prostředí.

Typickým problémem jsou nové fasády. Majitelům se nelíbí, že jsou místa u oken/na balonech znečištěna trusem. Umístěním umělého hnízda s podložkou by došlo ke kompromisu, kdy by ptactvo mohlo zachovat další generace a zároveň by lidé nemělo zničené okolí svého příbytku. Pro řešení máme podporu ornitologického spolku Fénix.

 

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení