Město Rakovník
MěstoRakovník

Revitalizace zeleně v Pražské ulici

Popis: Odstranění veškerého nemocného porostu a výsadba rychle rostoucí zeleně

Předkladatel návrhu: Miroslava Míková

Lokalita: ulice Pražská

Předpokládané náklady: 240 000 Kč

 

Charakteristika projektu:

Jedná se především o odstranění nemocných, nevzhledných jalovců, které napadají svou rzí ovocné stromy a okrasné keře v zahradách obyvatel přilehlých parcel.

 

Hodnocení projektu jednotlivými odbory:

Návrh byl již v minulosti řešen. Otázkou je, jak by byli obyvatelé spokojeni, až dojde k odstranění stávající zeleně, která v současnosti vytváří hlukovou a prachovou bariéru od Pražské ul., ale rozhodně by byla tato část lokality vzhlednější. Upozorňujeme i na skutečnost, že stávající jalovce jsou napadené rzí hrušňovou, která ohrožuje i stromy v okolních zahradách.

Z hlediska orgánu ochrany přírody pro pokácení veškerého souvislého porostu, který je v ploše větší než 40 m2, je potřeba mít povolení k pokácení porostu rostoucího mimo les dle § 8 odst. 1) zák. č. 114/1992 Sb. V daném případě lze předpokládat negativní rozhodnutí orgánu ochrany přírody k vykácení celého porostu. Doporučuje se jen prořez suchých větví a napadených či nemocných dřevin spolu s prorůstajícími nálety, dále pak výchovný zdravotní ořez stávající borovice a mladého javoru, odborné ošetření zlatice a hlohyně. Do vzniklých proluk se pak doporučuje výsadba rostlin dle předloženého projektu. Na probírku jednotlivých keřů není třeba žádat o povolení ke kácení.

S předkladatelkou návrhu byla tato vyjádření konzultována a ta souhlasí s úpravou zeleně tak, aby splňovala požadavky odboru životního prostředí a stávající legislativy.

Doporučujeme tak vyřadit projekt z dalšího procesu a zároveň uložit odboru správy majetku předložit RM variantní možnosti úpravy této plochy zeleně.

 

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení