Město Rakovník
MěstoRakovník

Revitalizace parkovací plochy u ČOV

Popis: Díky projektu by mělo dojít k opravě parkoviště, které je celoročně využíváno cyklisty a dalšími sportovci, návštěvníky Tyršova koupaliště a dalšími. Oproti současnému stavu navrhujeme prosakovací dlažbu, čímž by došlo nejen ke zkrášlení místa, ale také zlepšení standartu uživatelů cyklotrasy a místních.

Předkladatel návrhu: Barbora Knotová Vaicová

Lokalita: Parkoviště u ČOV, č. p. 519/6

Předpokládané náklady: 500 000 Kč

 

Charakteristika projektu:

Návrh byl předložen z důvodu, že se jedná o velmi frekventované místo, které je dlouhé roky v havarijním stavu. Zvláště v letní sezoně se zde pohybují stovky lidé denně a toto místo je ostudou Rakovnické cyklotrasy směrem na Křivoklát. Během dešťů se zde tvoří veliké louže. To je způsobeno nejen neprosakujícím povrchem parkovištěm (nyní jsou zde panely), ale také špatným provedením a stavem silnice, Na parkovišti je nános bláta, které se v letních měsících přetvoří na prachovou krustu.

V minulých letech došlo k opravení silnice směrem od Tyršova koupaliště právě na hranici tohoto pozemku. Bylo by tak logické, aby město realizovalo nejen opravu parkoviště, ale při té příležitosti opravilo také silnici, po které jezdí kromě aut také cyklisté (pro ty by se zde FMHO nabízel vyznačený pruh kvůli bezpečnosti) a zemědělská technika ze Školního statku Bulovna. Nabízelo by se zde vytvoření druhého jízdního pruhu, který nyní vede skrz díry na parkovišti, přitom je zde místo na parkoviště i dva regulérní jízdní pruhy.

 

Hodnocení projektu jednotlivými odbory:

Projekt by měl být i v souladu s územním plánem, neboť se jedná o plochu technické infrastruktury s přípustným využitím pro veřejné prostranství či dopravní infrastrukturu. Vzhledem ke stanovisku zpracovatelky územního plánu však doporučujeme, aby se jednalo pouze o rekonstrukci povrchu stávající plochy a komunikace.

S předkladatelkou návrhu byla vyjádření taktéž konzultována a ta souhlasí s úpravou předmětné plochy tak, aby byly splněny požadavky ÚP a sloužila svému účelu.

Doporučujeme tak vyřadit projekt z dalšího procesu a zároveň uložit odboru správy majetku předložit RM variantní možnosti úpravy této odstavné parkovací plochy.

 

 

 

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení