Město Rakovník
MěstoRakovník

3D model města Rakovníka vize rok 2050

Popis: Zapojení mládeže k vytvoření modelu moderního města Rakovníka v roce 2050

Předkladatel návrhu:  KSČM Rakovník

Lokalita: střed Husova náměstí

Předpokládané náklady: 225 000 Kč

 

Charakteristika projektu:

Dle názoru předkladatele by se město mělo stavět a rozvíjet především pro mladé lidi. A právě proto by se mladí občané měli aktivně zapojit do plánování rozvoje města. Jde tedy především o nákup 3D tiskáren pro střední školy v Rakovníku, aby jejich studenti mohli vytvořit 3D model města budoucnosti, který by byl vystaven na středu Husova náměstí.

 

Hodnocení projektu jednotlivými odbory:

Dle Pravidel pro předkladatele by projekty měli mít především investiční charakter, který bude sloužit občanům města a přispěje ke zkvalitnění jejich života (např. úprava veřejného prostranství, obnova mobiliáře, úprava zeleně, úprava veřejných budov, obnova, doplnění či výstavba sportovišť, dětských hřišť, parků či jiného veřejného prostoru apod.). Naopak předmětem projektu nesmí být kulturní či jiné společenské akce, festivaly, přehlídky, sportovní akce apod.  Projekt je spíše jakousi soutěží škol a jako takový zcela nesplňuje podmínky PaR. Zároveň i zakoupení 3D tiskáren školám, jejich zřizovatelem není město Rakovník je v rozporu s těmito Pravidly. Projekt byl projednán i některými řediteli středních škol, kteří se k účasti v tomto projektu a soutěži staví negativně.

Zároveň byla zjišťována finanční náročnost zhotovení 3D modelu města z odolného materiálu jako je litina nebo bronz (viz. např. Olomouc, Zlín, Brno apod.), a ty se pohybují ve cenách od cca 2,5mil. Kč.

Samotná myšlenka uvedené „architektonické“ soutěže je zajímavá a bylo by zajímavé, kdyby předkladatel projednal s řediteli škol, v jaké formě by byla pro středoškolská zařízení zajímavá, aby se jí zúčastnili. Vlastní soutěž by pak bylo vhodné realizovat cestou grantového řízení ve spolupráci s OŠPPKTaCR.

Bylo doporučeno vyřadit projekt z dalšího procesu.

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení