Město Rakovník
MěstoRakovník

Přihlášené projekty 2023

V termínu do 31. 12. 2023 byly doručeny 3 projekty v rámci Participativního rozpočtu 2023:

Po kliknutí na název projektu se Vám otevře jeho stručná charakteristika.

Všechny doručené projekty byly následně předloženy k vyjádření jednotlivým odborům městského úřadu a zároveň byli kontaktováni ředitelé rakovnických středních škol ve vazbě na projekt 3D modelu města.
 

Rada města

  • rozhodla vyřadit z dalšího procesu projekt Rekultivace zeleně Pražská ulice z důvodu nesouhlasného stanoviska OŽP,
  • rozhodla vyřadit z dalšího procesu projekt Revitalizace parkoviště u ČOV z důvodu nesouhlasného stanoviska OÚP,
  • rozhodla vyřadit z dalšího procesu projekt Model města rok z důvodu mimořádné časové, technické a finanční náročnosti zhotovení, které není v silách místních školských zařízení,
  • uložila odboru správy majetku, aby předložila radě města možnosti úpravy zeleně na předmětném pozemku v ul. Pražská ve variantách dle požadavků odboru životního prostředí,
  • uložila  odboru správy majetku, aby předložila radě města možnosti rekonstrukce odstavné plochy u ČOV tak, aby splňovala podmínky platného územního plánu. 

Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne 13. 3. 2023 vzalo tyto projekty na vědomí a zároveň schválilo usnesení rady města o jejich vyřazení z dalšího procesu.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení