Město Rakovník
MěstoRakovník

Přihlášené projekty 2022

Přihlášené projekty do PaR 2022

V termínu do 31. 12. 2021 byly doručeny 3 projekty v rámci Participativního rozpočtu 2022.
  1. Systém elektronické atletické časomíry
  2. Naučné panely
  3. Autobusová zastávka ul. Dukelských hrdinů

Po kliknutí na název projektu se Vám otevře jeho stručná charakteristika.

Všechny doručené projekty byly následně zkontrolovány garanty PaR po formální stránce a všechny splňují veškeré náležitosti stanovené pravidly. Následně byly projekty zaslány k vyjádření příslušným odborům úřadu.
  • Zastupitelstvo města na svém 17. zasedání dne 7. 3. 2022 vzalo tyto projekty na vědomí a posunulo tím vývoj do další fáze.
  • Veřejné projednání pořádali garanti projektu ve středu 16. 3. 2022 od 17:00 hodin ve Wintrově síni Městského úřadu Rakovník. Předkladatelé zde veřejně představili svíé projekty a zodpověděki případné dotazy.
  • Veřejné hlasování bude probíhat od pondělí 4. 4. 2022 od 10:00 hod. do neděle 15. 5. 2022 do 18:00 hod. Veškeré informace najdete ZDE.

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení