Město Rakovník
MěstoRakovník

Revitalizace dětského hřiště Hájek

Revitalizace dětského hřiště Hájek

Charakteristika

Předmětem návrhu je částečná revitalizace stávajícího prostoru situovaného v lokalitě nad Střelnicí mezi ulicema Kotkova, Omáčkova a Čelakovského. Prostor v minulosti sloužil jako hřiště s různým využitím. V současné době je prostor tvořen asfaltovou plochou a není využíván k žádné konkrétní aktivitě. Nejsou zde osazeny žádné hrací prvky, branky apod. Jedná se o asfaltovou plochu vymezenou opěrnými zídkami a stávající zelení.

Předpokládanou cílovou skupinou uživatelů po revitalizaci jsou děti předškolního věku a žáci 1. stupně ZŠ. Projekt byl konzultován i s 1. MŠ V Hradbách, která již nyní prostor často využívá při dopoledních venkovních aktivitách.

Cílem návrhu je navrácení pohybových aktivit a života do řešené části našeho města.

Předpokládané celkové náklady

500 000,- Kč

Hajek02

Hajek04

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení