Město Rakovník
MěstoRakovník

Měření rychlosti v ulici Fr. Diepolta

Měření rychlosti v ulici Fr. Diepolta

Charakteristika

Z důvodu zvýšení dopravní bezpečnosti je cílem projektu umístit dva ukazatele okmažité rychlosti motorových vozidel v ul. Fr. Diepolta, která je součástí silnice II. třídy č. 227.

V ulici se nachází 13 rodinných domů, MŠ V Parku, školní družina a Střední, základní a mateřská škola Rakovník. Obyvatelé a pracovníci školských zařízení upozorňují na zhoršující se dopravní situaci v ulici, dochází k rizikovým situacím a zvyšování hodnot akustické hladiny zvuku.

Předpokládané celkové náklady

123 796,- Kč

Mereni_rychlosti

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení